Roken

De Universiteit Utrecht wil een veilige en gezonde omgeving bieden aan haar studenten en medewerkers. Daarom worden haar terreinen gefaseerd rookvrij. Dit met uitzondering van een aantal plekken waar medewerkers, studenten en bezoekers mogen roken. In pilots wordt uitgeprobeerd wat wel en niet werkt. Als universiteitsgebouwen aan de openbare weg liggen, geldt de gedragsregel dat je op minimaal zeven meter van het gebouw rookt. De universiteit wil met een rookvrij terrein niet-rokers beschermen tegen rookoverlast en meeroken. Ook wil de UU de overlast van rondslingerende peuken, een bron van ergernis voor veel medewerkers en studenten, tegengaan. Uiteraard is de keuze om wel of niet te roken iemands eigen verantwoordelijkheid. De universiteit wijst alleen specifieke plekken aan waar je mag roken.

Met het rookvrij maken van haar terreinen haakt de universiteit aan bij de maatschappelijke steun voor rookvrije initiatieven. Denk aan het maatschappelijke initiatief Rookvrije generatie van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds dat steeds meer bijval krijgt van onder andere bedrijven, scholen en sportverenigingen die rookvrij worden. Basisscholen, middelbare scholen en mbo-scholen zijn verplicht hun terrein voor 1 augustus 2020 rookvrij te maken. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe deze verplichting ook voor hogescholen en universiteiten gaat gelden. De universiteit anticipeert er wel alvast op. Daarnaast heeft de overheid onlangs een preventieakkoord gesloten met afspraken tussen meer dan zeventig organisaties. Op het gebied van roken is het doel om in 2040 een rookvrije generatie te maken. 

Gefaseerde invoering

Fasegewijs maakt de universiteit haar terrein rookvrij, met uitzondering van een aantal aangewezen rookplekken. Als eerste wordt gestart met een pilot op het Leuvenplein bij het Bestuursgebouw en het Ruppertgebouw én met het terrein van de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad. De UU gaat bij de uitvoering van deze pilots in gesprek met rokers en niet-rokers, bijvoorbeeld over de locatie van een rookfaciliteit en welke eigenschappen zo’n faciliteit moet hebben.

De universiteit overlegt in de komende tijd met organisaties die hun terrein al rookvrij hebben gemaakt, zoals de Hogeschool Rotterdam en het UMC Utrecht, en ook met faculteiten die al experimenteren met aangepast rookbeleid, zoals de faculteit Diergeneeskunde. Wat kan de universiteit van deze organisaties leren? Wat werkt wel en wat niet? Ook wordt onder andere gesproken met de gemeente, andere organisaties op het Utrecht Science Park en omwonenden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de expertise van het Trimbos-instituut en eigen onderzoekers op het terrein van gedragsverandering. 

Meer informatie

Wil je meer weten over het rookbeleid? Stuur dan een e-mail naar rookvrij@uu.nl