Roken

Bord rookvrij terrein

De Universiteit Utrecht wil een gezonde omgeving bieden aan haar studenten en medewerkers. Daarom worden haar terreinen gefaseerd rookvrij. Dit met uitzondering van een aantal plekken waar medewerkers, studenten en bezoekers mogen roken. In pilots wordt uitgeprobeerd wat wel en niet werkt. Deze pilots zijn op het Leuvenplein en op het terrein van de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad. Als universiteitsgebouwen aan de openbare weg liggen, geldt de gedragsregel dat je op minimaal zeven meter van de in-/uitgang van het gebouw rookt.

De universiteit wil met een rookvrij terrein niet-rokers beschermen tegen rookoverlast en meeroken. Ook wil de UU de overlast van rondslingerende peuken, een bron van ergernis voor veel medewerkers en studenten, tegengaan. Mede vanwege duurzaamheidsaspecten, want het kan tot achttien maanden duren voordat een peuk is afgebroken. Uiteraard is de keuze om wel of niet te roken iemands eigen verantwoordelijkheid. De universiteit wijst alleen specifieke plekken aan waar je mag roken. Daarnaast biedt zij ondersteuning aan voor medewerkers en studenten die willen stoppen met roken. 

Met het rookvrij maken van haar terreinen haakt de universiteit aan bij de maatschappelijke steun voor rookvrije initiatieven. Lees meer over het rookvrije terrein

Meer informatie

Wilt u meer weten over het rookbeleid? Stuur dan een e-mail naar rookvrij@uu.nl