VLOT (Vragenlijst Ouders Thuistaalomgeving)

De VLOT (Vragenlijst Ouders Thuistaalomgeving) is een screeningsinstrument dat gebruikt kan worden door consultatiebureaus om risicofactoren in de taalomgeving van tweejarige kinderen te signaleren ten behoeve van advisering van ouders en toeleiding van kinderen naar voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie en ander activiteiten. Om de VLOT te valideren en optimale afkapwaarden te bepalen wordt een longitudinaal onderzoek uitgevoerd waarin de betrouwbaarheid, begripsvaliditeit, predictieve waarde en sensitiviteit-specificiteit van de VLOT worden onderzocht.

Onderzoekers

Financiering

Dit project is gefinancierd door ZonMW.