VLOT

De JGZ heeft als taak om alle kinderen die een risico lopen op een taalachterstand vroegtijdig te signaleren en door te verwijzen. Om de JGZ bij deze taak te ondersteunen is de VLOT Taalomgevingsanalyse ontwikkeld door de Universiteit Utrecht in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de JGZ Utrecht. Middels een screening met de VLOT kunnen consultatiebureaus risicofactoren in de taalomgeving van kinderen signaleren. Dit kan gebruikt worden om ouders te adviseren en om kinderen te verwijzen naar voorschoolse educatie.
VLOT gebruikt een klein aantal ja/nee vragen om in kaart of de taalomgeving thuis in het Nederlands, en/of in een ander moedertaal voldoende stimulerend is.

Maatschappelijke relevantie

De VLOT kan gebruikt worden door consultatiebureaus om kinderen te verwijzen naar de vroeg en voorschoolse educatie. Ook wordt het gebruikt door JGZ of andere professionals (bijvoorbeeld logopedisten) in andere situaties om een eerste indruk te krijgen van (meertalig) taalomgeving in de thuissituatie.

Onderzoekers

Samenwerkingspartners

Ontwikkeling: Hogeschool Utrecht, JGZ Utrecht
Implementatie: Sardes