The Filter Bubble App

In de Filter Bubble App ontwerpen leerlingen hun eigen platform en werken ze aan een reeks ontwerpvraagstukken die verband houden met het fenomeen filterbubbels. Leerlingen zien door hun ontwerpkeuzes in de app direct de invloed van deze keuzes op hun eigen social media platform.

De educatieve app is ontworpen voor gebruik tijdens lessen in het secundair onderwijs en bestaat uit een combinatie van individuele opdrachten, groepswerk en klassikale discussies/gesprekken.

Voorbeeld van een deel van een opdracht om een algoritme te ontwerpen

De leerlingen worden aan de hand van drie verschillende rollen en fases door het ontwerpen van hun platform geleid. Ze beginnen als gebruiker van het platform en maken vervolgens kennis met de basis van de werking van social media platformen. In een tweede fase wordt de leerling platformontwikkelaar en leert meer over de technische aspecten van platformen. In de voorlaatste fase worden leerlingen platformeigenaar en worden ze uitgenodigd om na te denken over bepaalde (ethische) keuzes die gemaakt moeten worden voor het beleid en de richtlijnen van het platform. De leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over ‘het platform van de toekomst’. Door de (ontwerp)oefeningen in de app en gemaakte keuzes te bespreken met medeleerlingen, bouwen leerlingen meer kennis, bewustzijn en agency op over de werking van sociale media. De app besteedt bijzondere aandacht aan de impact van ‘filterbubbels’ op perspectief nemen en meningsvorming.

Deze video is onderdeel van de app. Hierin laten we leerlingen zien wat filter bubbles zijn.