Peuter INTAKE

Het INTAKE project is een samenwerkingsproject van de Universiteit Utrecht, kinderopvangorganisatie Peuter & Co en de gemeente Rotterdam. Het betreft een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van een intake- en volgsysteem om de ontwikkeling van kinderen in kinderopvang en voorschoolse educatie te volgen en opbrengsten van opvang en onderwijs vast te stellen. Er is een serie speelse taken ontwikkeld die op een leeftijd van 2 jaar en vervolgens op verschillende leeftijden daarna tot aan ongeveer 6 jaar kunnen worden afgenomen. Zo kan de ontwikkeling van kinderen gevolgd worden op de gebieden van taal, executieve functies, zelfcontrole, motorische exploratie en creativiteit, sociaal-emotioneel welbevinden en gedrag. Er zijn verschillende deelonderzoeken in uitvoering of voorzien om de validiteit, betrouwbaarheid en uitvoerbaarheid van het INTAKE instrument vast te stellen.

Onderzoekers

Samenwerking

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de kinderopvangorganisatie Peuter & Co en de gemeente Rotterdam.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door de gemeente Rotterdam.