Onderzoekers CoDEmBI

De volgende onderzoekers zijn betrokken bij het onderzoeksproject CoDEmBI:

Dr. Elma Blom

studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Zij promoveerde in 2003 op de grammatica-ontwikkeling van twee- en driejarige kinderen. Hierna heeft ze bijna tien jaar lang aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Alberta (Canada) onderzoek gedaan naar de taalontwikkeling van meertalige kinderen met en zonder taalproblemen. Momenteel is Elma Universitair Docent aan de Universiteit Utrecht en hoofdonderzoeker van CoDEmBi. Haar huidige onderzoek richt zich op de relatie tussen taalomgeving en de ontwikkeling van taal, aandacht en geheugen, in het bijzonder bij meertalige kinderen en kinderen met een taalstoornis.

Mona Timmermeister

heeft een bachelor Engelse Taal en Cultuur en een Research Master Linguistics aan de Rijksuniversiteit Groningen afgerond, waar zij ook als onderzoeks- en onderwijsassistente werkzaam was. Voor haar scriptieonderzoek bestudeerde zij de effecten van tweetaligheid op de taalvaardigheid van Fries/Nederlandse ouderen. Sinds mei 2013 is Mona promovenda aan de Universiteit Utrecht waar zij onderzoek doet naar de ontwikkeling van taal en algemene cognitieve vaardigheden bij tweetalige Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse kinderen.

Tessel Boerma

studeerde aan het University College in Utrecht en heeft daar haar interesse voor de taalwetenschap ontdekt. Na haar bachelor behaald te hebben, is zij begonnen aan de research master 'Linguistics: the study of the language faculty' in Utrecht. Hier richtte zij zich vooral op taalontwikkeling bij kinderen en taalstoornissen. Sinds mei 2013 is Tessel promovenda aan de Universiteit Utrecht waar zij onderzoek doet naar meertalige Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse kinderen met en zonder een taalstoornis.

Prof. dr. Paul Leseman

studeerde psychologie (major) en linguïstiek (minor) aan de Universiteit van Amsterdam en was daarna werkzaam als onderzoeker bij de Rotterdamse Schooladviesdienst en de Erasmus Universiteit. Hij promoveerde in 1990 (cum laude) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift over de structurele en pedagogische determinanten van schoolloopbanen. Momenteel geeft hij in Utrecht leiding aan het universiteitsbrede, interdisciplinaire onderzoeksstimuleringsgebied Educational and Learning Sciences. Publicaties betreffen o.m. vroege taalontwikkeling en meertaligheid, ontluikende geletterdheid en gecijferdheid, ontwikkeling van executieve functies en zelfregulatie, effecten van voor- en vroegschoolse interventieprogramma’s.

Prof. dr. Frank Wijnen

is hoogleraar Psycholinguïstiek aan de faculteit Geesteswetenschappen (afdeling Taalwetenschap) van de Universiteit Utrecht (UU). Hij studeerde psychologie aan de UU en promoveerde in 1990 in Nijmegen op de ontwikkeling van taalproductiemechanismen. Zijn onderzoek is gericht op onder meer de vroegste fasen van de moedertaalontwikkeling, en op de samenhang tussen taalontwikkeling en dyslexie.

Canan Özay

studeert aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ze is bijna afgestudeerd als logopediste. Daarnaast is ze werkzaam als onderzoeksassistente bij dit project aan de Universiteit Utrecht. Hierbij is ze onder andere verantwoordelijk voor het testen van meertalige kinderen en het interviewen van ouders. Omdat logopedisten steeds vaker te maken krijgen met kinderen die net zoals zij naast of vóór het Nederlands een andere taal leren, is ze vooral geïnteresseerd in meertaligheid.