Multilingual Voices in STEM Education (Multi-STEM)

Kinderen met een migratieachtergrond ervaren obstakels in het Nederlandse onderwijs. Lessen rekenen-wiskunde en W&T worden in het Nederlands gegeven, terwijl de Nederlandse taalvaardigheid van deze meertalige kinderen nog volop in ontwikkeling is, met name de benodigde school- en vaktaal. Hierdoor kunnen ze moeite hebben om mee te doen in het onderwijs. Ook kunnen ze kennis en vaardigheden die ze in hun thuistaal ontwikkeld hebben niet benutten. Deze omstandigheden vergroten het risico dat zij achterstanden oplopen en zich niet gezien en gehoord voelen.

Multi-STEM is een gezamenlijk onderzoeksproject van de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en Hogeschool iPabo dat beoogt de participatie van meertalige kinderen in het onderwijs te bevorderen: zowel bij rekenen-wiskunde als wetenschap & techniek (W&T).

Betrokken onderzoekers

Samenwerking

In dit project wordt samengewerkt met de volgende partners:

 • Hogeschool Utrecht
 • iPabo Amsterdam
 • CPS onderwijsontwikkeling en advies
 • Expertis, Expertisecentrum Nederlands
 • Malmö University
 • Stichting Leerplanontwikkeling SLO
 • Platform Talent voor Technologie
 • NEMO
 • Museon
 • Teylers Museum
 • Spaarnesant
 • Voila
 • Wereldkidz
 • Zonova
 • Lund University Dept. of Clinical Sciences
 • Taal doet meer
 • It’s my child
 • Al-Amal
 • Joury
 • IOT
 • SARDES
 • Vereniging voor Science Centers
 • Lowan
 • NVORWO
 • SPRONG consortium
 • Wetenschapsknooppunt Universiteit Utrecht
 • Yunus Emre
 • gemeente Den Haag
 • Defence for Children

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door NWO/NWA-ORC.

Meer informatie

Multi-STEM (Engels)