Mogelijkheden voor Inclusiever Onderwijs aan Oudere leerlingen met een TOS (MIOO)

Sinds de invoering van passend onderwijs gaan er steeds meer leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) naar het reguliere onderwijs, vaak met begeleiding vanuit cluster 2. Ook neemt het aantal leerlingen met een TOS in het cluster 2 onderwijs af, vooral in de bovenbouw van het SO en in het VSO. Deze verschuiving van onderwijsplekken voor met name oudere leerlingen met een TOS betekent dat er in de gaten gehouden moet worden op welke manier aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen voldaan kan worden, zowel in het cluster 2 als in het reguliere onderwijs.

Voor een deel van de leerlingen met een TOS zal het cluster 2 (speciaal) onderwijs de beste onderwijsplek zijn, voor anderen is een reguliere onderwijsplek geschikter. Maar waar zit dat verschil in? Wanneer gaat een TOS-leerling naar het regulier onderwijs en wanneer naar het cluster 2 onderwijs, en wat hebben deze leerlingen nodig?

Deze vragen staan centraal in het onderzoek MIOO (Mogelijkheden voor Inclusiever Onderwijs voor Oudere leerlingen met TOS). In MIOO brengen we de kenmerken en onderwijsbehoeften van oudere leerlingen (9-15 jaar) met een TOS in kaart, zowel in het regulier als in het cluster 2 onderwijs. Daarnaast onderzoeken we of/hoe de betrokkenen in het onderwijs aan deze onderwijsbehoeften kunnen voldoen en welke ondersteuningsbehoeften zij hebben.

Onderzoekers

  Samenwerking

  Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Koninklijke Auris Groep

  • Edwin Oomen
  • Darlene Keydeniers
  • Marije Boonstra

  Financiering

  Dit project wordt gefinancierd door de Koninklijke Auris Groep.