Stuurgroep voor initiatieven rondom slavernijverleden Universiteit Utrecht

Het College van Bestuur (CvB) heeft besloten een universiteitsbrede stuurgroep omtrent het slavernijverleden van de Universiteit Utrecht (UU) samen te stellen. De stuurgroep krijgt de opdracht om verschillende facultaire initiatieven te verbinden en zichtbaar te maken. Er is een budget van 75.000 euro voor 2023. In de loop van 2023 zal de stuurgroep aangeven wat voor budget in 2024 nodig is.

Studie slavernijverleden en rol Universiteit Utrecht

In 2021 verscheen een studie naar het slavernijverleden van de stad Utrecht. In de studie komt naar voren dat ook de UU banden heeft met slavernij. Het CvB vroeg vervolgens een commissie onder leiding van James Kennedy om te adviseren over wat de UU te doen staat. Welke rol kan en wil de UU spelen in het verder onderzoeken en (intern) bespreken van de koloniale geschiedenis van de stad en de universiteit zelf?

Uitwerken van activiteiten

In februari 2022 verscheen het adviesrapport. Dit is daarna besproken met de Universiteitsraad en met de decanen. Alle faculteiten kregen de vraag om het rapport intern te bespreken en eigen plannen uit te werken. Ze hebben daar de afgelopen periode hard aan gewerkt. De activiteiten variëren van een brede discussiebijeenkomst bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) tot het aanstellen van een assistent in opleiding (aio) die onderzoek gaat doen bij Geowetenschappen.

‘Van ons allemaal’

Rector Henk Kummeling: “We wilden als CvB niet dat dit een project zou worden van één faculteit of onderzoeker. Het moet iets zijn van ons allemaal. Ik ben blij met de manier waarop de faculteiten de handschoen oppakken. En er gebeurt meer. Zo kijk ik uit naar het boek dat Henk van Rinsum aan het schrijven is. Het Centre for Academic Teaching (CAT) heeft recent het lustrum aangegrepen om het belang van diversiteit onder de aandacht te brengen, met een keynote van Bruce Mutsvairo en workshop van Jeroen Janssen over een ‘inclusief curriculum’.” Andere voorbeelden waar de rector op wijst zijn de Decolonization Group van het Utrecht University Centre for Global Challenges (UGlobe), en het Equality, Diversity & Inclusion (EDI) Office dat samenwerking zoekt met het African and Caribbean Heritage Network in aanloop naar Keti Koti 2023.

Rekenschap geven

Kummeling: “Ik begrijp dat er nu ook een roep is om meer coördinatie en samenwerking. Volgende stap is daarom de inrichting van een universiteitsbrede stuurgroep met budget en ambtelijke ondersteuning, die de uitvoering verbindt en de plannen naast het rapport van de commissie-Kennedy legt om te zien waar gaten vallen en extra inzet wenselijk is. Zo kunnen we het ‘rekenschap geven’ waar de commissie-Kennedy terecht toe oproept echt gestalte gaan geven.”

Lijst met initiatieven