Contact over samenwerken

Wij geloven sterk in de waarde van het samenbrengen van ideeën. Onderstaande organisaties helpen om de juiste gesprekspartner voor jouw vraag te vinden.

Research Support Offices

Iedere faculteit heeft een Research Support Office (RSO) die onderzoekers ondersteunt bij het gehele proces van het verwerven van subsidies. Denk aan advies, informatie, meelezen, voorbeelden, hulp met de begroting, datamanagement, ethische vragen, administratieve gegevens, etc. Lees meer over ondersteuning voor onderzoekers bij de Universiteit Utrecht.

FaculteitE-mailWebpagina RSO
Bètawetenschappenscience.rso@uu.nlBètawetenschappen
Diergeneeskunderso-dgk@uu.nlDiergeneeskunde
Geesteswetenschappenrso.gw@uu.nl 
Geneeskunderso@umcutrecht.nlGeneeskunde
Geowetenschappenrso.geo@uu.nl 
Recht, Economie, Bestuur en Organisatierso.rebo@uu.nl 
Sociale Wetenschappenresearch.support.fsw@uu.nl 

Faculteiten

Informatie over samenwerken per faculteit:

Career Services: student en arbeidsmarkt

Career Services staat studenten bij om de stap naar de arbeidsmarkt goed te kunnen maken. Career Services helpt onder andere met stages, afstudeeropdrachten, startersbanen, de Carrièredag, training en coaching.

U-collaborate in Education

Het programma U-Collaborate in Education (UCE) verbindt verschillende onderdelen van de interne onderwijsorganisatie met externe allianties, netwerken, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het programma UCE levert service aan docenten die hun onderwijs in nauwe samenwerking met externe stakeholders willen organiseren.