Partners

De Universiteit Utrecht werkt op het gebied van onderwijs en onderzoek intensief samen met andere organisaties en universiteiten, zowel nationaal als internationaal. Deze samenwerking leidt tot innovatie, economische ontwikkeling en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Internationale partners

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht in een laboratorium

Strategische partners

De schaal en complexiteit van maatschappelijke vraagstukken gaan verder dan de grenzen van één organisatie, universiteit of land. Daarom werkt Universiteit Utrecht samen met strategische partners om wederzijds ideeën, perspectieven en middelen te delen. Deze samenwerkingen ondersteunen de mobiliteit en uitwisseling van studenten en medewerkers en zij stimuleren gezamenlijke innovatieve onderzoeksinspanningen.

Erasmus+ partners en projecten

Het Erasmus+ programma, gefinancierd door de Europese Commissie, subsidieert Europese onderwijssamenwerking, uitwisseling van studenten en staf, en ook nascholing en stage. Meer informatie is te vinden op de pagina Erasmus+.

Uitwisselingspartners

De Universiteit Utrecht heeft overeenkomsten afgesloten met universiteiten over de hele wereld voor de uitwisseling van studenten en stafleden. Binnen Europa zijn dit over het algemeen Erasmus+ overeenkomsten, buiten Europa gaat het om bilateral agreements. Een overzicht van alle UU-overeenkomsten voor studentenuitwisseling waar UU-studenten gebruik van kunnen maken is te vinden op de pagina Bestemmingen op de studentensite.

Regionale en nationale partners

samenwerkende mensen achter een beeldscherm

UMC Utrecht

De faculteiten Geneeskunde van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht werken samen op het gebied van onderwijs en onderzoek voor patiëntenzorg. De uitvoering van de taken vindt plaats in het UMC Utrecht en gebeurt onder verantwoordelijkheid van het UMC Utrecht. Ook de faculteiten Bètawetenschappen en Diergeneeskunde werken samen met het UMC Utrecht. Voorbeelden van deze samenwerking zijn: Regeneratieve Geneeskunde en Life Sciences.

Utrecht Science Park

Op het Utrecht Science Park bundelen Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en tientallen innovatieve bedrijven en onderzoeksinstellingen hun krachten. Daarmee is het Utrecht Science Park (USP) het kloppende hart van de Utrechtse kenniseconomie. Meer over Utrecht Science Park.

Economic Board Utrecht

De Universiteit Utrecht participeert in de Economic Board Utrecht. De EBU stimuleert innovatie en samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden met als doel een groene, gezonde en slimme regio.

FC Utrecht

Utrecht heeft de ambitie om uit te groeien tot de gezondste regio van Nederland en kansen te bieden aan iedereen. De samenwerking tussen FC Utrecht en Universiteit Utrecht is een vliegwiel voor groei en ontwikkeling en een inspiratiebron voor een publiek-privaat partnerschap waarbij ook de gemeente, provincie, het UMC Utrecht en het bedrijfsleven betrokken kunnen worden.