Partners en netwerken

Internationaal werkt Universiteit Utrecht zowel op het gebied van onderwijs als onderzoek samen met onderzoeksinstituten, universiteiten, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Samenwerken in onderwijs

Meer informatie over partners en samenwerkingsverbanden die specifiek op onderwijs gericht zijn, is te vinden op de pagina Onderwijssamenwerking.

Kennisvalorisatie

Kennisvalorisatie is het benutten van wetenschappelijke kennis in de praktijk. Er wordt samengewerkt op basis van contractresearch, in projecten en in kennisconsortia. Ook zijn diverse onderzoekers een eigen bedrijf gestart. Meer informatie is te vinden op de pagina Kennisvalorisatie.

Samenwerken met de Universiteit Utrecht?

Informatie over mogelijkheden tot samenwerken is te vinden op de pagina Samenwerken met de Universiteit Utrecht.