Initiatieven omtrent slavernijverleden en kolonialisme

Een overzicht van initiatieven omtrent slavernijverleden en kolonialisme op Universiteit Utrecht.

Universiteitsbrede initiatieven

  • One Book One Campus is een lees-evenement van de Universiteit Utrecht dat als doel heeft om ons begrip van de wereld en onszelf te vergroten door samen een goed boek te lezen. In 2024 nodigden we iedereen uit om Wij Slaven van Suriname te lezen van Anton de Kom.
  • Het programma Equality, Diversity & Inclusion (EDI) sponsort en onderzoekt samenwerking met het African and Caribbean Heritage Network.
  • Het lustrum van het Centre for Academic Teaching and Learning stond in het teken van Inclusief onderwijs, met een keynote speech van Bruce Mutsvairo. Jeroen Janssen presenteerde tools voor een ‘inclusief curriculum’. EDI gaat deze tools breed verspreiden.
  • De Universiteitsbibliotheek heeft een eerste inventarisatie van haar collecties gedaan. Daarnaast heeft de bibliotheek een handelingsprotocol, uitgangspunten en een kernteam ‘herkomst’ in het leven geroepen om effectief te kunnen reageren wanneer er van een collectiestuk vermoed wordt dat het een koloniale context heeft.
  • Universiteitsmuseum: neemt onderdelen van de collectie onder de loep (o.a. de Niasmaskers in het kader van Pressing Matter).
  • Studium Generale maakte een serie 'Ons slavernijverleden'.
  • Henk van Rinsum publiceerde in het najaar van 2023 zijn boek ‘Koloniale geschiedenis van de UU’. Zie ook dit artikel van DUB.
  • De UU neemt deel aan de werkgroep academisch erfgoed in koloniale context van de Stichting Academisch Erfgoed (SAE), een werkgroep die zich buigt over beleid hoe om te gaan met erfgoed in relatie tot koloniaal verleden; (UU wordt vertegenwoordigd door het Centrum voor Wetenschap en Cultuur CWC, door Femke den Boer).

Facultaire initiatieven