Onderwijs

Studente zit op trap

Het opleiden van nieuwe generaties 'academic professionals' en onderzoekers.


We geven les in ontwikkelingspsychologie en de toepassingen ervan aan bachelor-, master- en onderzoeksmasterstudenten. De afgestudeerden van onze opleidingen beschikken over de recente wetenschappelijke kennis op het gebied van zowel normatieve als problematische ontwikkeling. Zij kunnen deze kennis toepassen op allerlei professionele gebieden, waaronder de jeugdgezondheidszorg, onderwijs en beleid. Bovendien leveren we een bijdrage aan het interdisciplinair onderwijs binnen onze faculteit en universiteit. Onze docenten zijn vooraanstaande wetenschappelijke experts en/of ervaren 'scientist-practitioners of professionals' met een gedeelde passie voor inspirerend en kwalitatief hoogstaand onderwijs. We dragen ook bij aan het postacademisch onderwijs van klinische kinder- en jeugdpsychologen en schoolpsychologen (bijvoorbeeld zoals aangeboden door de RINO-instellingen). We maken gebruik van innovatieve onderwijsmethoden en faciliteiten om actief leren en een levendige interactie tussen studenten en docenten te stimuleren. We helpen onze promovendi te groeien als academici die in staat zijn om onafhankelijke onderzoeksprogramma's te ontwikkelen.

Stages

Een stagiair Ontwikkelingspsychologie kan van toegevoegde waarde zijn voor uw organisatie. Wilt u meer weten over stagemogelijkheden binnen de masteropleiding Clinical Child and Adolescent Psychology, neem dan contact op met de stagecoördinator via internshipccap@uu.nl.