Impact

Aardbol met gekleurde handen

De jeugd van vandaag wordt geconfronteerd met grote maatschappelijke uitdagingen, waaronder sociale ongelijkheid, politieke polarisatie en klimaatverandering. Hoe kunnen we een samenleving opbouwen die deze uitdagingen aangaat door de geestelijke gezondheid, het welzijn en het kritisch denken van jongeren te ondersteunen? Hoe kunnen we een echt inclusieve omgeving creëren die jongeren gelijke kansen biedt om te leren en te groeien als individu? Hoe kunnen we jongeren helpen om aan de samenleving bij te dragen en zich milieuvriendelijk te gedragen? We gebruiken onze expertise om informatie te verstrekken en te helpen bij het aanpakken van belangrijke maatschappelijke uitdagingen waarbij jongeren betrokken zijn.

Onze aanpak is in overeenstemming met de uitgangspunten van de Nationale Onderzoeksagenda en sluit aan bij het strategische thema Dynamics of Youth van de Universiteit Utrecht. Ons werk bevordert ook jongereninterventies en -beleid in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners (bijv. instellingen voor geestelijke gezondheidszorg voor jongeren, gemeenten, academische werkplekken en buurthuizen). Met deze partners willen we synergie en impact creëren. In ons werk zijn benaderingen op het gebied van 'fundamenteel'- en 'toegepast' onderzoek dus fundamenteel met elkaar verweven.