Onderzoek

In maart 2017 kiezen we weer een nieuwe Tweede Kamer. Waarom lijken die verkiezingen dit keer anders dan anders? Een wankelende EU, steeds urgentere roep om maatregelen tegen klimaatverandering, extreme standpunten, populisme, het failliet van oude politieke tegenstellingen als links/rechts: allemaal factoren die de keus dit keer extra ingewikkeld te maken. In dit dossier belichten onderzoekers van de Universiteit Utrecht deze factoren vanuit verschillende perspectieven.

2 maart 2017 18:00 - 21:00
Voorafgaand aan de verkiezingen, op 15 maart, is dit het moment het huidige functioneren van de (Nederlandse) democratie te analyseren.
RSS

FSW in de krant
22 februari 2017
Een psycholoog, een mediawetenschapper en een bestuurskundige in gesprek over onbewust kiezen, grof geschut van politici en manipulatie van het publieke debat
EU-vlaggen
22 februari 2017
Geen enkele hervorming van de EU zal voor populisten ooit genoeg zijn, betoogt Ton van den Brink in de Volkskrant.
© iStockphoto.com/zabelin
21 februari 2017
Laura van den Berg bekijkt standpunten van politieke partijen met betrekking tot het Nederlanderschap en plaatst ze in een juridische context.
REBO/RGL Voorlopige headerfoto Ivar Pel
21 februari 2017
Moet de rechter kunnen toetsen aan de Grondwet? Lucas Brouwers, docent Staats- en bestuursrecht, zoekt het uit.
Een lege Tweede Kamer.
20 februari 2017
Waarom staat de positie van de Eerste Kamer ter discussie tijdens de Tweedekamerverkiezingen? Coen Modderman en Wytze van der Woude bespreken de plannen.
Koeien die drinken in de sloot
20 februari 2017
In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving keken Utrechtse onderzoekers naar de juridische uitvoerbaarheid van inkrimping van de veestapel.
Stilleven met vergulde bokaal, Willem Claesz. Heda, 1635, Rijksmuseum Amsterdam
20 februari 2017
Stuiten de plannen om hulp bij zelfdoding bij voltooid leven toe te staan op grondrechten? Hoogleraar Janneke Gerards analyseert.
© iStockphoto.com/scibak
17 februari 2017
In dit opiniestuk constateert Gijs Jan Brandsma dat partijen Europa makkelijk gebruiken voor binnenlandse politieke doeleinden.
© iStockphoto.com/flyparade
10 februari 2017
Moet de waarheid of de volkswil centraal staan in een democratie? In Trouw (9 februari) gaat Ingrid Robeyns over deze vraag in debat met Frank Ankersmit.
9 februari 2017
Ank Michels en Harmen Binnema lichten de verkiezingsprogramma's door op directe democratie
© iStockphoto.com/Webeye
8 februari 2017
Nu de kiezer zweeft als nooit tevoren zullen meer mensen hun keuze laten bepalen door kieswijzers.
7 februari 2017
Hoogleraar duurzame energievoorziening Gert Jan Kramer plaatst de klimaat- en energieambities van politieke partijen in het licht van de afgelopen 30 jaar.
7 februari 2017
Hoogleraar Fundamentele Rechten Janneke Gerards bekijkt wat de politieke partijen zeggen over non-discriminatie en artikel 1 van de Grondwet
Een lege Tweede Kamer.
6 februari 2017
Universitair Docent Bestuur en Beleid Harmen Binnema reageert op het idee om jongeren eerst een kennistoets te laten doen voor ze mogen stemmen
Radio garden
6 februari 2017
Podcast: hoogleraar Gert Jan Kramer betoogt dat politici eerlijker moet zijn over wat voor wereld ze voor zich zien bij een klimaatneutraal Nederland in 2050

Pagina's

RSS

Onderzoek