Nieuws

19 september 2017
De Gram-negatieve bacterie Campylobacter jejuni is een van de meest voorkomende verwekkers van voedselinfecties.
19 september 2017
Oscar Gelderblom was te gast bij Radio OVT om te praten over het publieksonderzoek Kasboekje van Nederland.
© iStockphoto.com/BalkansCat
19 september 2017
PAX vroeg Trineke Palm hoe waardengedreven de veiligheidspolitiek van de Europese Unie eigenlijk is.
Volkskrant
15 september 2017
De boodschap uit nieuw onderzoek lijkt duidelijk: kleine hoeveelheden alcohol schaden de ongeboren baby niet.
© iStockphoto.com/sekulicn
15 september 2017
Alumnimagazine Illuster interviewde Geert Buelens samen met directeur van Het Literatuurhuis Michaël Stoker over de zichtbaarheid van literatuur in de stad.
Piet Pieterszoon Heyn (1577-1629). Bron: Wikimedia Commons
15 september 2017
Sander van Walsum betoogt dat de nationale geschiedenis vooral een bron van gêne is voor veel Nederlanders. Het tegendeel is echter waar, zegt Saskia Pieterse.
Het Homomonument in Amsterdam. Bron: Wikimedia Commons/Paul2
15 september 2017
Het Homomonument op de Westermarkt in Amsterdam bestaat 30 jaar. Anna Tijsseling legt uit hoe het zit met het monument en de vervolging van homo’s in ‘40-‘45.
Bron: Wikimedia Commons/whatsthatpicture
15 september 2017
Sarah Dellmann schreef een artikel in het Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over het educatieve aspect van toverlantaarns.
© iStockphoto.com/davidhills
15 september 2017
Aandacht voor het promotieonderzoek van Melvin Wevers naar de V.S. als referentiecultuur.
Thierry Baudet. Bron: Wikimedia Commons/Elekes Andor
15 september 2017
Het huis van Thierry Baudet werd afgelopen week beklad door activisten. Linda Duits en Jacco Pekelder reageren
14 september 2017
De verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn ligt dus bij het slachthuis en de NVWA houdt toezicht op de bedrijfscontroles.
14 september 2017
Nederland wil in 2025 vooroplopen met dierproefvrij onderzoek.
13 september 2017
De begroting van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht over 2018 kent een tekort van een miljoen euro.
13 september 2017
Er komt aanvullend onderzoek naar de gezondheidseffecten van geitenbedrijven bij omwonenden.
13 september 2017
Ook dit jaar worden er namelijk veel dode vogels gemeld, waarvan een groot deel waarschijnlijk is getroffen door het usutuvirus.
13 september 2017
Wasbeerhonden kunnen drager zijn van ziektes die ook voor mensen schadelijk zijn.
12 september 2017
Could the effects of air pollution be mediated by the mix of bugs in our airways?
NRC Handelsblad
12 september 2017
Het usutuvirus sloeg deze zomer opnieuw toe, vooral onder merels.
© iStockphoto.com/Allkindza
12 september 2017
Debat in de Balie met als centrale vraag: Hoe moeten media beslissen wat wel, en wat juist niet uit te zenden tijdens en na een terroristische aanslag?
12 september 2017
Ook dit jaar worden er namelijk veel dode vogels gemeld, waarvan een groot deel waarschijnlijk is getroffen door het usutuvirus.

Pagina's

RSS