Nieuws Sociale Wetenschappen

 	Birdsong, Speech, and Language – Exploring the Evolution of Mind and Brain - M. Everaert en J. Bolhuis)
maandag 19 augustus 2013
Dit boek gaat over het meest recente onderzoek naar overeenkomsten en verschillen tussen vogelzang en spraak, en daarmee het ontstaan van taal.

Pagina's

RSS