Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Nieuws Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Een rij Nederlandse politieagenten
dinsdag 6 februari 2018
De game helpt rechercheurs om spelenderwijs kennis op te doen over juridische middelen die ze kunnen inzetten bij internationale opsporingszaken.
woensdag 31 januari 2018
Het project van Lorena Sosa is gericht op het aanpakken van geweld tegen personen die traditionele gendernormen en -verwachtingen uitdagen.
Janneke Gerards en Antoine Buyse in de MOOC Mensenrechten
dinsdag 30 januari 2018
Bestudeer in zes weken onder meer het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, stemrecht, demonstratierecht en vluchteligenproblematiek.
Koningin Maxima en Javier Cuoso
dinsdag 30 januari 2018
Per 1 januari 2018 is rechtssocioloog Javier Couso benoemd als deeltijd gastprofessor aan de Universiteit Utrecht.
Patrizia Zanoni
maandag 29 januari 2018
Per 1 februari 2018 is Patrizia Zanoni benoemd als hoogleraar Organization Studies bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).

Pagina's

RSS