Nieuws Geowetenschappen

donderdag 17 februari 2011
Het NWO heeft een subsidie toegekend van ongeveer twee ton aan het onderzoeksvoorstel van prof. dr. R.A. Boschma.
Globe in hand
dinsdag 15 februari 2011
De stijgende concentratie CO2 in de atmosfeer leidt tot minder verdamping door planten, omdat ze de huidmondjes op hun bladeren aanpassen.

Pagina's

RSS