UU-dialogen over de situatie in Gaza en Israël

De Universiteit Utrecht bewaakt en faciliteert onafhankelijk denken, analyse en kritisch debat. Dat betekent dat er ruimte is om met elkaar het (academische) gesprek te voeren over de situatie in Gaza en Israël.

Binnen meerdere faculteiten hebben studenten en medewerkers al lezingen, ontmoetingen en dialoogsessies gefaciliteerd, of zijn dat van plan. Ook bij andere onderdelen van de Universiteit Utrecht organiseren studenten en medewerkers bijeenkomsten om op open wijze met elkaar van gedachten te wisselen. We waarderen deze betrokkenheid. Het College van Bestuur voert op regelmatige basis gesprekken over de wijze waarop de situatie in Gaza en Israël doorwerkt binnen de universiteit. We zijn geraakt door de verhalen van collega’s en studenten.

Op vrijdag 12 juli om 13.00 uur voeren studenten, medewerkers en leden van het College van Bestuur een dialoog over vraagstukken die leven in onze universitaire gemeenschap naar aanleiding van de situatie in Gaza en Israël. Het gesprek wordt gemodereerd. Je kunt meekijken via een livestream.  

Meer informatie over de dialoog

Ruimte voor verschillende perspectieven en gevoelens

We zien dat er op veel plekken binnen de universiteit met begrip voor elkaars standpunten en gevoelens gepraat wordt. Het zijn meestal gesprekken in de context van een opleiding en in kleine groepen. Op deze manier wordt een platform geboden voor een persoonlijke en respectvolle uitwisseling van gedachten en standpunten. Er is binnen de Universiteit Utrecht ruimte voor verschillende perspectieven en gevoelens. Oproepen tot haat, geweld, intimidatie of oproepen die anderszins de kaders van de open samenleving overschrijden, passen daar vanzelfsprekend niet bij.

Het open en onderzoekende gesprek met elkaar (blijven) voeren is extra belangrijk nu de emoties over de situatie in Gaza en Israël verder oplopen. We vertrouwen erop dat iedereen meehelpt om gesprekken op een respectvolle en geïnformeerde wijze te voeren. Het is essentieel dat de Universiteit Utrecht een veilige plek is en blijft voor alle studenten en medewerkers, ongeacht hun afkomst, achtergrond of politieke overtuiging.

Heb je zelf behoefte aan een gesprek?

Medewerkers kunnen overleggen met hun leidinggevende, studenten kunnen een docent aanspreken. Uiteraard kan ook gebruik gemaakt worden van medezeggenschap om mee te denken over het beleid van de Universiteit Utrecht.