Onderzoeksdata Yoda

Op donderdag 2 november is door een combinatie van een menselijke fout en een technische storing, een deel van de onderzoeksdata gewist in de Yoda omgeving van de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht (geo.yoda.uu.nl). De afgelopen dagen is onderzocht welke data en onderzoekers getroffen zijn, en welke data hersteld kan worden. Uit deze inventarisatie blijkt helaas dat een deel van de gewiste data definitief is verdwenen. Andere servers van Yoda, waaronder de versie die beschikbaar is via Surf, zijn niet door dit incident getroffen.

Het voorval raakt desondanks niet alleen onderzoekers van de Universiteit Utrecht zelf, maar ook onderzoekers van andere organisaties die samenwerken met onderzoekers van de faculteit Geowetenschappen. Alle getroffenen (binnen en buiten onze universiteit) zijn vrijdag 10 november rond 11:00 uur geïnformeerd. Onderzoekers die geen bericht hebben ontvangen, zijn niet getroffen.

De Universiteit Utrecht realiseert zich dat de impact van dit incident groot is. Het heeft directe gevolgen voor gedupeerde onderzoekers. Het zo goed mogelijk helpen van deze onderzoekers heeft onze hoogste prioriteit. Voor de getroffen personen wordt individueel bekeken op welke manier zij de komende tijd worden ondersteund om de gevolgen op te vangen.

Betrokkenen kunnen bij info.rdm@uu.nl terecht met al hun vragen. Het gaat hierbij zowel om technische vragen over het herstel van data als vragen over de praktische gevolgen van dit incident (denk aan: vertraging van onderzoek). De collega’s bij Research Data Management Support doen hun best om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden of getroffenen in contact te brengen met de juiste collega van een andere afdeling.

De Universiteit Utrecht zal de oorzaak van dit incident onderzoeken, en hoe een dergelijke situatie voorkomen kan worden naar de toekomst.

Toegang tot GEO Yoda

Verwachting is dat vanaf maandag 13 november om 15:00 uur de Yoda omgeving van de faculteit Geowetenschappen deels weer beschikbaar is; mogelijk alleen op basis van read-only toegang. Dit zal nog niet voor iedereen maandag al het geval zijn. Bij read-only toegang zie je welke bestanden in ieder geval zijn hersteld.

Het wel of geen toegang hebben tot het systeem zegt niets over of je getroffen bent door dit incident en er dus data definitief verloren is gegaan. Ook als je je data nu niet terugziet, kan het zijn dat jouw data op een later moment wordt teruggezet. Data Archief Geowetenschappen (dag.yoda.uu.nl) is niet geraakt en nog veilig en toegankelijk.

Meer informatie 

Op deze webpagina houden we onderzoekers en andere betrokkenen op de hoogte van de situatie.

Veelgestelde vragen

Toegevoegd op 14-11-2023:

Technische details (toegevoegd op 29-11-2023):

Wat is Yoda?

Om onderzoeksdata op te slaan, te delen, te hergebruiken en te publiceren, heeft de Universiteit Utrecht in 2015 Yoda ontwikkeld. Met dit datamanagementsysteem kunnen wetenschappers in alle fasen van hun onderzoek data beheren. Ook kunnen onderzoekers met andere onderzoekers, zowel binnen als buiten de universiteit, samenwerken binnen Yoda. Dat sluit goed aan bij een van de pijlers uit het strategisch plan van de Universiteit Utrecht: samenwerken over grenzen heen. Yoda wordt inmiddels ook door vijf andere Nederlandse universiteiten gebruikt.