Latente variabelen

Onderzoeker wijst naar organogram

Latente variabele modellen zijn statistische modellen die niet alleen geobserveerde variabelen bevatten maar ook latente (niet geobserveerde) variabelen. Enkele van dit soort modellen zijn:

  • Multilevel modellen worden gebruikt voor data met een multi-niveau structuur, zoals leerlingen genest in klassen in scholen en herhaalde metingen genest binnen respondenten.
  • Structurele vergelijkingsmodellen (SEMs) worden gebruikt om structurele relaties tussen geobserveerde en latente variabelen te evalueren. Voorbeelden zijn confirmatieve factor analyse, latente groeicurven en mediatie modellen.
  • Item respons modellen relateren latente variabelen (zoals kennis) aan geobserveerde variabelen (zoals test scores). Dit soort modellen wordt gebruikt voor het ontwikkelen van testen en vragenlijsten, en bij beoordelingen van bekwaamheid.
  • Andere typen latent variabele modellen, zoals latente-klassen analyse en mixture modellen, latente profiel analyse en neurale netwerk modellen.

Een voorbeeld is een programma om tabaksgebruik te ontmoedigen. Complete scholen worden random aan experimentele condities toegewezen zodat alle leerlingen in een school in dezelfde conditie zitten. De data hebben een multi-niveau structuur met leerlingen genest in klassen en scholen. Respons variabelen zoals rookgedrag kunnen laten zien en gemeten worden door diverse items. Het effect van conditie op de response kan gemedieerd worden door variabelen als bijvoorbeeld intentie. Data van zo’n interventie moet geanalyseerd worden met een model waarin latente variabelen, meerdere niveaus van nesting, en mediatie effecten opgenomen zijn: een multi-niveau model met structurele relaties.

Enqueteformulier wordt ingevuld

Ons onderzoek op het gebied van dit soort modellen omvat statistische power analyse, methoden voor kleine steekproeven, multipele imputatie and meetinvariantie. We bestuderen verder Bayesiaanse schattingsmethoden en Bayesiaanse en AIC-gerelateerde methodes voor het evalueren van informatieve hypothesen.

Betrokken onderzoekers