Bachelorcursussen

FSW

M&S verzorgt voor alle opleidingen binnen de faculteit Sociale Wetenschappen de basiscursussen Kennismaking met onderzoeksmethoden en statistiek (KOM) en Toepassing van onderzoeksmethoden en statistiek (TOE). Hierin worden de belangrijkste aspecten van kwalitatief, correlationeel en experimenteel onderzoek belicht en is aandacht voor een kritische houding ten aanzien van onderzoek. Daarnaast leert de student zelf een klein onderzoek opzetten, uitvoeren en erover rapporteren.
Naast de eerstejaars cursussen verzorgt M&S bij de meeste opleidingen ook een gevorderde cursus waarin verdieping in de geleerde technieken centraal staat.

ALPO

Parallel aan de cursussen voor de bachelorstudenten bij FSW verzorgt  M&S ook drie M&S cursussen bij de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs die de faculteit in samenwerking met de Hogeschool Utrecht aanbiedt.

UCU

Op het UCU verzorgt M&S een drietal cursussen kwantitatieve data ( 2 basis en 1 geavanceerd), plus een cursus kwalitatief onderzoek.

Opleiding