In 2021 vierden Universiteit Utrecht en UMC Utrecht 385 jaar wetenschap in Utrecht. Al 385 jaar werken wij met elkaar en met anderen aan een betere wereld. Tijdens dit 77e lustrum nodigden we studenten, medewerkers, alumni en bewoners van de stad Utrecht uit om samen met ons na te denken over de toekomst. Want morgen maken we samen.

Morgen maken we samen met jou: stel je vraag aan de wetenschap

We willen samen zoeken naar antwoorden op steeds weer nieuwe uitdagingen. Samen oplossingen bedenken voor vraagstukken in de stad. Meer dan ooit geloven we in sámen leren; in het verbinden van vragen, ervaring en kennis. Want waar verschillende werelden bij elkaar komen, ontstaan onverwachte inzichten en baanbrekende innovaties.

Meer dan ooit geloven we in sámen leren; in het verbinden van vragen, ervaring en kennis. Want waar verschillende werelden bij elkaar komen, ontstaan onverwachte inzichten en baanbrekende innovaties.

Morgen maken we samen met onze alumni

Een betere wereld kunnen we alleen verwezenlijken door onze krachten te bundelen. En daar blijken onze Utrechtse alumni bijzonder goed in te zijn. In dit lustrumjaar zijn we in gesprek gegaan met een aantal alumni over hoe zij de toekomst voor zich zien en met wie zij daar ontzettend hard aan werken.

 

We leven, werken en studeren in een lastige tijd. We zien de gevolgen van de COVID-19 pandemie voor bewoners en ondernemers in de stad. Ook in het ziekenhuis en de universiteit zijn de effecten ingrijpend. We vonden het belangrijk om het lustrum tóch te vieren met Utrechters, medewerkers en studenten. Om juist in deze lastige tijd onze verbondenheid met de stad Utrecht verder te versterken. 

 

385 jaar wetenschap in Utrecht door Universiteit Utrecht en UMC Utrecht