Utrechters praten met Utrechters

Ter gelegenheid van het lustrum wordt op 27 oktober (17.30 – 20.30 uur) een bijzonder ontmoetingsevenement georganiseerd, in samenwerking met Taal Doet Meer: Utrechters praten met Utrechters. 

In en rondom het Academiegebouw gaan vijftig Nederlandstalige en vijftig anderstalige Utrechters met elkaar in gesprek over thema's die zij belangrijk vinden voor het samen leren, werken en wonen in Utrecht. Vanuit het Academiegebouw maken divers samengestelde groepen een (taal)wandeling door de stad met afsluitend een diner. Ook wordt nagedacht over vragen die een plek op de Utrechtse Wetenschapsagenda zouden moeten krijgen. Lekker eten, verrassende ontmoetingen en uitwisseling van kennis en verhalen, dat zijn de hoofdingrediënten van dit samenkomen. Heb jij zin in een unieke ervaring, bijzondere verhalen en verrassende ontmoetingen, meld je dan aan! 

Het evenement vindt plaats binnen de dan geldende coronamaatregelen. De voertaal is Nederlands. 

Bekijk de uitnodiging voor meer informatie en het aanmeldformulier