Spektakel in Utrecht

De maskeradeoptochten ter ere van de universiteitslustra zijn ware spektakelstukken. Zo brengt de zegetocht in 1906 van de Romeinse veldheer Germanicus door de straten van Utrecht ruim 100.000 toeschouwers op de been.

Zegetocht van Romeinse veldheer Germanicus op de Voorstraat

Vooral op het kruispunt Voorstraat-Neude-Lange Jansstraat is het dringen geblazen. Maar ondanks dat is het verslag in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad lyrisch:

‘Eindeloos zijn de eerbetuigingen en bewonderende blikken, die den stoet in het algemeen en de Triumphator meer in ’t bijzonder, ten deel vallen. Hij wordt op de hooge Triumphwagen als onder bloemen bedolven. Uit ieder huis bijna en uit ieder raam daalt een regen van Flora’s edelste telgen op hem neer. Rozen, anjelieren, tulpen en blanke lelies zijn als even zoovele tolken van oprechte vereering van den Triumphator’s verschijning. Overal juicht men hem toe. Breede scharen toeschouwers teekenen overal zijn weg.’

Heel Utrecht loopt uit

Dit spektakelstuk is een onderdeel van de tentoonstelling 'Heel Utrecht loopt uit' die eind mei te zien is in het Utrechts Archief.