Morgen maken we samen

Dit lustrum gaat over morgen. Over de toekomst. Over verbeelding. Met inwoners van Utrecht gaan we een ‘Utrechtse Wetenschapsagenda’ samenstellen. Dat doen we door vragen en wensen voor de toekomst op te halen. Door samen te onderzoeken en samen te leren. We organiseren dialogen over de toekomst en op verschillende plekken maken we onze rijke historie zichtbaar. Ons drijvende platform, een duurzaam bouwwerk, is dé plek voor ontmoeting in dit lustrumjaar.

Samen zoeken we naar antwoorden op steeds weer nieuwe uitdagingen. Samen bedenken we oplossingen voor vraagstukken in de stad. Meer dan ooit geloven we in sámen leren; in het verbinden van vragen, ervaring en kennis. Want waar verschillende werelden bij elkaar komen, ontstaan onverwachte inzichten en baanbrekende innovaties. We kunnen pas bouwen aan een betere toekomst als we ons daarbij iets kunnen voorstellen.

Samen is het kernwoord voor dit lustrum. We werken, leren en wonen samen. En we vieren samen. Ook, en misschien wel juist, in deze tijd kijken we uit naar waardevolle momenten samen.

385 jaar wetenschap in Utrecht door Universiteit Utrecht en UMC Utrecht