Een aangekleede aangelegenheid

In 1901 is studeren nog een elitaire aangelegenheid, en al helemaal tijdens het lustrum. Zo betaalt de Utrechtse student J.K.H. de Beaufort 70 gulden voor de kroon en het collier met medaille die hij tijdens de lustrumweek draagt.

Kroon van Jehan VI de St. Michel, Evèque d’Orleans (1901)
Kroon van Jehan VI de St. Michel, Evèque d’Orleans (1901)
J.K.H. de Beaufort in vol ornaat aangekleed voor het lustrum
J.K.H. de Beaufort in vol ornaat

Voor zijn rol van Jehan VI de St. Michel, Evèque d’Orleans, bestelt De Beaufort naast de kroon en het collier ook vergulde sporen, paardenbeugels en een bit. In totaal is hij hiervoor 157,50 gulden kwijt. Een gigantisch bedrag als je bedenkt dat het doorsnee arbeidersloon in die tijd 7 à 8 gulden bedraagt. En daarmee is hij er nog niet, hij heeft ook nog een lustrumpak met mantel van koninklijke kwaliteit nodig en een paar, naar historisch model nagemaakt schoenen en rijlaarzen.

De Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken van C.J. Begeer levert al het metaal- en zilverwerk naar ontwerp van de beroemde Parijse kostuumtekenaar Thomas. De Buitengewoon gezant van Hare Majesteit en Gevolmachtigd minister in Parijs moest eraan te pas komen om Thomas voor deze klus in te schakelen. Uiteindelijk ontwerpt Thomas alle maskeradepakken voor in totaal duizend gulden, een kleine 13 duizend euro nu. Op de expositie laten we een aantal van deze kleurige ontwerpen en de originele stofstalen zien.

Heel Utrecht loopt uit

Dit spektakelstuk is een onderdeel van de tentoonstelling 'Heel Utrecht loopt uit' die eind mei te zien is in het Utrechts Archief.