Kernwaarden

Inspiratie, ambitie, onafhankelijkheid en betrokkenheid zijn de kernwaarden die richtinggevend zijn voor het gedrag en de attitude van medewerkers en studenten van de Universiteit Utrecht.

Inspiratie

Onze medewerkers en studenten werken en studeren geïnspireerd en gemotiveerd. Medewerkers en studenten inspireren ook elkaar. Docenten en onderzoekers zijn een voorbeeld voor studenten en voor elkaar. Studenten zijn een voorbeeld voor medestudenten. Bevlogen en geïnspireerd impliceert dat medewerkers en studenten nieuwsgierig en leergierig zijn, kritisch en onderzoekend en steeds ontvankelijk voor nieuwe ideeën, opvattingen en invalshoeken.

Ambitie

Medewerkers en studenten leggen voor zichzelf de lat hoog. Elkaar daarop aanspreken wordt gewaardeerd. Opleidingen en onderzoeksgroepen hebben de ambitie om tot de top te behoren. Medewerkers in ondersteunende functies spannen zich in om hun professionaliteit verder te ontwikkelen en daarmee de primaire processen optimaal te faciliteren. Eigen initiatief en ondernemerschap van medewerkers en studenten worden gewaardeerd. Bijzondere prestaties krijgen aandacht en erkenning.

Onafhankelijkheid

De universiteit is een plaats waar medewerkers en studenten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Onafhankelijk denken is een wezenskenmerk van onze academische gemeenschap. De vrijheid voor medewerkers en studenten stelt hoge eisen aan verantwoordelijk en integer handelen: onze werkhouding is gemotiveerd, zorgvuldig, betrouwbaar en moreel verantwoord. Integriteit vereist ook een open en respectvolle omgang tussen medewerkers en studenten.

Betrokkenheid

Onze universiteit is een gemeenschap waar gemotiveerde wetenschappers, docenten, medewerkers en studenten samenwerken, samen leren en ontdekken. Zij stimuleren elkaar en delen kennis. Medewerkers en studenten voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de universiteit. Zij zijn zich bewust van onze persoonlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Door vernieuwend en grensverleggend onderwijs en onderzoek dragen zij bij aan de kwaliteit van de samenleving.

Wie werkt of studeert aan de Universiteit Utrecht

  • werkt of studeert bevlogen en geïnspireerd;
  • legt de lat hoog;
  • krijgt de ruimte om onafhankelijk te denken, maar respecteert de hoge eisen van verantwoordelijkheid en integer handelen die daarmee gepaard gaan;
  • toont betrokkenheid en verantwoordelijkheid naar medewerkers, studenten en de maatschappij;
  • is loyaal aan de organisatie en zorgt ervoor dat het aanzien of de belangen van de Universiteit niet beschadigd worden.