Werken aan een betere wereld

Het jaarverslag van de Universiteit Utrecht biedt een overzicht van belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar, kerncijfers en de jaarrekening.

De Universiteit Utrecht

Toelichting op verslagparameters, missie en strategie, organogram, AVG, helderheidsaspecten, duurzame geesteswetenschappen, strategisch huisvestingsplan, intern risicobeheersings- en controlesysteem en risicobeheersing.