Prospectief Onderzoek Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Prospectief Onderzoek Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Sinds 2015 zijn alle Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor de ambulantisering van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Zij moeten ervoor zorgen dat meer mensen uit instellingen zelfstandig gaan wonen, met ambulante begeleiding (WMO, 2015).

Beschermd wonen

Begin 2018 startte een langlopend onderzoek om te achterhalen in hoeverre gemeenten, in samenwerking met de verschillende stakeholders, deze opgave realiseren. Gezien de woonvraag van cliënten en vraag naar een intensievere samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties (Commissie Toekomst), is middels een kwalitatieve, multiple-case studie onder drie regionale netwerken onderzocht in hoeverre bestuurlijke afspraken tussen gemeenten en woningcorporaties bijdragen aan de transitie van cliënten uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen richting zelfstandig wonen met ambulante begeleiding. Specifiek keken wij hierbij naar afspraken over de beschikbaarheid van woningen, het ondersteunen van zelfstandig wonen en het voorkomen van huisuitzettingen.

Betrokken medewerkers

De leerstoelgroep Interdisciplinaire Sociale Wetenschap: Publieke Gezondheid (Universiteit Utrecht) en de leerstoelgroep Participatie en Diversiteit (VU Medisch Centrum) vormen gezamenlijk een evaluatieteam; Prof. dr. John B.F. de Wit en dr. Nienke F. Boesveldt, voor de Universiteit Utrecht.

Gezamenlijk hebben zij een breed netwerk onder gemeenten, en ruime expertise en ervaring met onderzoek op het gebied van lokale samenwerking en cliëntenparticipatie. Dr. Boesveldt heeft zelf 15 jaar bij gemeenten meegewerkt aan deze processen voor maatschappelijke opvang, dagbesteding en begeleid wonen. Eindverantwoordelijkheid voor dit onderzoek ligt bij de Universiteit Utrecht, Dr. Boesveldt.
Daarnaast is een team van student-assistenten werkzaam aan het project. Na afstuderen krijgen zij een aanstelling aan de UU aangeboden.

Samenwerking

In dit project wordt samengewerkt met de regio’s Zuid Kennemerland, IJmond en de Haarlemmermeer, Rijnstreek, ’s Hertogenbosch en Meijerijgemeenten, Gooi- en Vechtstreek Utrecht Waterland.

Financiering

De financieringsopzet is dat iedere gemeente of regio op jaarbasis bijdraagt. Het uiteindelijke bedrag zal afhankelijk zijn van het aantal gemeentes dat meedoet, en het tijdsbestek. Het bedrag is ook afhankelijk van het aantal cliënten of als er weinig gemeenten/ regio’s meedoen. De betreffende gemeente(n)/ regio(‘s) ontvangen een gespecificeerde begroting.