Jeugd

Jeugd, vriendschapsrelaties, welzijn onder jongeren

Binnen het hoofdthema Jeugd doen we onderzoek naar:

  • Actuele sociale en culturele ontwikkelingen en de implicaties daarvan voor het dagelijks leven en de culturele leefstijl van jongeren en jongvolwassenen.
  • Sociale netwerken van jongeren en de invloed daarvan op het welbevinden en de vriendschapsrelaties van jongeren.
  • De ontwikkeling van psychosociale problemen bij jongvolwassenen in relatie tot de sociale en culturele context.

Voor zelfcontrole heb je energie en middelen nodig. Als die op zijn ben je minder dankbaar, minder geduldig en agressiever. Mensen kunnen geholpen worden door hun omstandigheden te verbeteren.

Ons team