Kennisdelen met migrantenmoeders

Ozge Bilgili

Het kan lastig zijn, moeder worden in een land dat niet je thuisland is. Özge Bilgili, universitair docent bij Algemene Sociale Wetenschappen en sinds kort zelf zo’n moeder, werkt aan een project dat migrantenmoeders helpt bij het vinden van hun nieuwe rol. Ze doet dit met behulp van een beurs van het Public Engagement Seed Fund.

Wat gebeurt er op het consultatiebureau? Hoe voed ik mijn kind op, en hoe doen anderen dat? Hoe ga ik om met meertaligheid in mijn gezin? Dat zijn vragen waarmee vrouwen die nog niet zo lang in Nederland vaak worstelen, als ze moeder worden, weet Özge Bilgili. “In Nederland is de zorg voor kinderen en moeders anders georganiseerd dan in veel andere landen. En dan zijn er nog de emoties. Vaak voelen migrantenmoeders met een baby zich geïsoleerd, het ontbreekt hen aan sociale steun. Ze zijn in een nieuw land en krijgen hun kind vaak zonder hun eigen familie om zich heen. Ze willen contact houden met hun familie in het land van herkomst, en tegelijkertijd beïnvloedt de komst van een baby die relatie.”

Gesprekkenreeks

Özge hoorde van een initiatief van de Utrechtse maatschappelijk werkers/gespreksleiders Najuan Daadleh-Terpstra en Mieka Vroom, Parenting Across Borders. “Najuan wilde een reeks gesprekken starten met vrouwen die hier nog niet zo lang wonen en die een kind hebben dat jonger is dan een jaar. Dat vond ik een mooi idee. Ten eerste past dit helemaal in mijn onderzoeksinteresse, ik doe onderzoek naar diversiteit en integratie. Bovendien heb ikzelf een klein kindje en als Turkse die nog niet lang in Nederland woont herken ik veel van deze thematiek. Daar komt bij dat we als faculteit veel expertise hebben waarmee we deze migrantenvrouwen zouden kunnen helpen.”\

Public Engagement Seed Fund

Daarom diende Özge een subsidieaanvraag in bij het Public Engagement Seed Fund voor een nieuwe serie gesprekken, Mothering Across Borders. “Die aanvraag werd gehonoreerd. We krijgen € 2000 waarmee we een serie groepsgesprekken in een buurthuis kunnen organiseren.” Özge zelf zet zich belangeloos in voor dit staaltje kennisvalorisatie, evenals een aantal andere wetenschappers van FSW. “We organiseren zes tweewekelijkse themabijeenkomsten. Voor elk thema hebben wij expertise in huis. Denk aan kennis op het gebied van opvoedstijlen, work-lifebalance of tweetaligheid. De vrouwen kunnen ervaringen uitwisselen én praten met de expert.”

Aanmelden

De Mothering Across Borders-gesprekken starten 16 februari 2020. Vrouwen die elders zijn geboren, nog niet lang in Nederland wonen en recent moeder zijn geworden, kunnen zich nog aanmelden.