CAPABLE: Enhancing Capabilities? Rethinking Work-life Policies and their Impact from a New Perspective

Combineren van werk en privë

Door het toepassen van traditionele en innovatieve methodes gaan we op zoek naar de missing link tussen beleid en ongelijke uitkomsten in hoe mannen en vrouwen werk en privé combineren.
We onderzoeken:

  1. Het design van werk-privébeleid;
  2. Hoe verschillen in beleidsdesign van invloed zijn op wat mannen en vrouwen effectief kunnen bereiken in hun werk-privébalans - hun capabilities, gezien verschillende individuele, lokale en maatschappelijke contexten;
  3. Of werk-privébeleid het individuele welzijn verbetert; en
  4. Welke beleidsinstrumenten nodig zijn voor de ontwikkeling van duurzaam werk-privébeleid, dat gendergelijkheid in werk-privé-capabilities bevordert.

Projectleider

Betrokken bij het onderzoek

  • Dr. Robin Buning (project assistant)
  • Clarissa Skinner (temporary research assistant)
  • Hannelore van Hoffen (student assistant)

Financiering

Dit project is gefinancierd door het 'European Research Council (ERC)', onderzoeksinnovatieprogramma 'European Union’s Horizon2020' (grant agreement no 771290).

Meer informatie

Website CAPABLE – Enhancing Capabilities? Rethinking Work-life Policies and their Impact from a New Perspective