E-mailhandtekening

Een uniforme e-mailhandtekening bevordert een professionele uitstraling. Lees hiervoor de richtlijnen e-mailhandtekening en gebruik de voorbeeldhandtekening in Word-bestand om zelf snel een e-mailhandtekening te maken.

Nederlandse en Engelse versie

Je kan 2 handtekeningen aanmaken, één voor nationale en één voor internationale correspondentie. In de menubalk van de mail kan je per mail aangeven welke handtekening je wilt plaatsen. Meer informatie over het instellen en gebruik van een email-handtekening vind je hier: support.office.com

Standaardinstellingen

Standaardinstellingen voor font (Verdana), kleur (grijs) en lettergrootte (bijv. 9pt) zijn eenvoudig in te stellen in Outlook.
Bekijk hiervoor de handleiding op: support.office.com

emailhandtekening, email signature
E-mailhandtekening