E-mailhandtekening

Een uniforme e-mailhandtekening bevordert een professionele uitstraling. Lees hiervoor de richtlijnen e-mailhandtekening en gebruik de voorbeeldhandtekening in Word-bestand om zelf snel een e-mailhandtekening te maken.

Standaardinstellingen voor font (Verdana), kleur (grijs) en lettergrootte (bijv. 9pt) zijn eenvoudig in te stellen in Outlook 2010.
Bekijk hiervoor de handleiding op: support.office.com

emailhandtekening
E-mailhandtekening