Richtlijn type fotografie

Voor ieder type fotografie gelden andere richtlijnen. Op deze pagina staan richtlijnen voor de meest voorkomende soorten fotografie.

Wil je meer weten, lees dan meer over de beeldstijl van de universiteit, of zoek een fotograaf op de centrale intranetpagina voor fotografie.

Richtlijnen portretfotografie

De geportretteerde kijkt altijd in de lens van de camera. De persoon wordt niet beeldvullend geportretteerd, maar altijd in relatie tot de omgeving. Er is altijd een deel van de omgeving zichtbaar. De omgeving staat in dienst van de geportretteerde en concurreert in aandacht niet met de geportretteerde. Herkenbaarheid van de omgeving is geen vereiste.

Richtlijnen architectuurfotografie

Locaties van de Universiteit Utrecht worden altijd gefotografeerd met mensen die gebruik maken van die locatie (een omgeving waarin wordt geleefd). Voor architectuur- en interieurbeelden, waarbij het specifiek gaat om de bouwstijl of het ontwerp, geldt deze richtlijn niet.

Richtlijnen reportagefotografie

Evenementen en activiteiten worden op een dynamische wijze in beeld gebracht en tonen bij voorkeur de spontane interactie tussen mensen. Personen of situaties worden op een representatieve manier gefotografeerd.

Richtlijnen coverfotografie

Voor coverfotografie (staand en liggend formaat) van de Universiteit Utrecht geldt, dat de originele fotografische beelden niet bewerkt mogen worden. Alleen kleine technische correcties of bewerkingen met als doel het beter kunnen plaatsen van tekst over een beeld, zijn toegestaan. Een cover intrigeert, prikkelt en heeft een grote verleidingsfactor, waardoor de kijker naar het beeld wil blijven kijken.

Richtlijnen campagnefotografie

Campagnefoto’s mogen bewerkt worden in Photoshop of andere bewerkingsprogramma’s. De richtlijnen voor de beeldstijl van de Universiteit Utrecht mogen voor campagnefotografie vrijer geïnterpreteerd worden.