Videobeleid Universiteit Utrecht

Video en huisstijl

Videomateriaal, geproduceerd in opdracht van de Universiteit Utrecht, voldoet aan de huisstijlrichtlijnen voor video. Dit houdt in dat typografie en de kleuren geel en rood een belangrijke rol spelen in de opmaak van de video. Bekijk goede voorbeelden van beeld en opmaak op de pagina beeldstijl en video-elementen

Video en afzender

De Universiteit Utrecht is altijd afzender van de video, wanneer deze gemaakt is in opdracht van de universiteit. Er is een standaard bumper (intro en outro) beschikbaar in het Nederlands en in het Engels, die aan het begin en einde van iedere video van de universiteit gebruikt kan worden. Bij gebruik van de bumper is de plek voor sub-profilering van een universiteitsonderdeel na het intro en voor het outro. Download de bumper en bekijk goede voorbeelden op de pagina video-elementen

Ondertiteling

Een video heeft ondertiteling wanneer de sprekers in de video niet goed verstaanbaar zijn of wanneer de video voor een internationaal publiek is. Wanneer de video Nederlandstalig is krijgt de video Engelstalige ondertiteling en vice versa. Kijk voor adressen van geschikte vertaalbureaus op intranet of vraag adressen op bij het Brand Team.

 

Auteursrecht en naamsvermelding

De Nederlandse wetgeving kent het Auteursrecht (artikel 1, AW 1912). Dit betekent dat een video nooit gepubliceerd mag worden zonder toestemming van de videomaker en/of wettelijke eigenaar. Lees daarom vóór gebruik van videomateriaal de informatie over auteursrecht en naamsvermelding en portretrecht.

UU voorwaarden

Videoproducties, gemaakt door externe videomakers, in opdracht van de Universiteit Utrecht worden geproduceerd onder de Algemene inkoopvoorwaarden van de universiteit. Download het PDF onder de rubriek Meer informatie op de website van Juridische Zaken.

Toolbox video

Voor het werkproces van een videoproductie is een briefing, opdrachtcontract en een contract overdracht auteursrecht beschikbaar. Voor het filmen van personen zijn portretrechtverklaringen beschikbaar. Download deze standaard documenten van de centrale intranetpagina voor video.

 

Videopublicaties

Voor het publiceren van een video van de Universiteit Utrecht op het internet of het tonen van video's van externen op de eigen website gelden richtlijnen:

Videopublicaties op uu.nl

Video's van de Universiteit Utrecht, die op uu.nl worden getoond, zijn altijd voorzien van een onderschrift inclusief een url waaruit blijkt wat het onderwerp is van de video. Video's worden altijd geplaatst op webpagina’s, die betrekking hebben op het onderwerp van de video.

Videopublicaties van externen op uu.nl

Video's van externen worden altijd via een hyperlink op de website van de Universiteit Utrecht getoond. Voor directe vertoning van video's van derden op de website is -vooraf aan publicatie- schriftelijk toestemming nodig van de videomaker en/of organisatie, die eigenaar is van de video.

Videopublicaties op social media

Video's van de Universiteit Utrecht, die op social media en websites van externen worden getoond, zijn altijd voorzien van een onderschrift waaruit blijkt dat de video van de Universiteit Utrecht is met een websiteverwijzing (url).

Video-opnamen van de Universiteit Utrecht in videopublicaties van derden

Indien video-opnamen (gemaakt in opdracht van de Universiteit Utrecht) verwerkt worden in video's van derden, dient de naam Universiteit Utrecht in de aftiteling van een dergelijke video vermeld te worden (bronvermelding). De videomaker dient hiervoor altijd expliciet toestemming te hebben van de betreffende oorspronkelijke opdrachtgever binnen de Universiteit Utrecht. De videomaker is daarbij tevens zelf verantwoordelijk voor het portretrecht en auteursrecht van derden in de door hem beschikbaar gestelde videobeelden, die hij heeft gemaakt bij de Universiteit Utrecht.

Klinische registratievideo voor deling met derden 

Een klinische registratievideo van Diergeneeskunde en Geneeskunde voor onderwijs- en wetenschappelijke doeleinden van de universiteit, is altijd voorzien van de naam Universiteit Utrecht of Utrecht University wanneer de doelgroep internationaal is. Deze naam is klein, maar leesbaar en continue in beeld.