Video-elementen

Intro en outro Universiteit Utrecht 

Wanneer video's zijn geproduceerd in opdracht van de organisatie Universiteit Utrecht, is de universiteit altijd de afzender. Er is een intro en outro (ook wel bumper) beschikbaar in het Nederlands en in het Engels, die aan het begin en einde van iedere video voor de universiteit gebruikt kan worden. 

Voor een persvideo kan het belangrijk zijn dat de afzender helemaal niet of juist continue in beeld wordt vermeld. De standaard plek hiervoor is linksboven in de video. Voor de zichtbaarheid van het universiteitslogo kan een bijvoorkeur geel (transparant) kleurvlak gebruikt worden.

Voor een vlog kan als standaard intro de naam van de volgger direct in het videobeeld geplaatst worden. Plaats het op een (transparant) kleurvlak als het niet goed leesbaar is. De vlog eindigt altijd met het universiteitslogo duidelijk zichtbaar in beeld. Hiervoor kan het standaard outro gebruikt worden.

Logo Universiteit Utrecht

Gebruik het Nederlandstalige logo voor Nederlandse videoproducties. 

Gebruik de Engelstalige versie voor Engelstalige videoproducties.

Varianten UU bumper

Op de standaard bumper zijn ook varianten mogelijk. Belangrijk is dat het logo van de universiteit altijd zichtbaar en herkenbaar in beeld is. Het intro kan bewegend zijn maar mag ook een stilstaand titelvlak zijn met het universiteitslogo.

Looking back at 2017

Voorbeeld van een variant op de standaard UU bumper met het universiteitslogo goed zichtbaar.

Master Your Future

Voorbeeld van een variant op de standaard UU bumper in het kader van de Mastercampagne.

Alumnus van het Jaar

Voorbeeld van een variant op de standaard UU bumper direct met de naamgeving van de persoon in het intro.

 

  • Gebruik het Nederlandstalige logo voor Nederlandse videoproducties. 
  • Gebruik de Engelstalige versie voor Engelstalige videoproducties.

Sub-profilering

Bij gebruik van de standaard UU bumper, is de plek voor sub-profilering van een universiteitsonderdeel na het intro en voor het outro. De naam van een organisatieonderdeel wordt dan als titel vermeld in 2e apart shot en dus niet gecombineerd met het universiteitslogo. Vooraf aan de outro en de aftiteling kan dit herhaald worden, ook weer in een apart shot.

Samenwerkingsverbanden

Wanneer een video meerdere afzenders heeft dan de Universiteit Utrecht alleen, hangt het van het soort samenwerkingsverband en het doel van de video af, of de standaard UU bumper, een variant bumper of een bumper zonder UU logo  gebruikt wordt.

Als samenwerkende partners een logo mogen voeren, kunnen die in de intro en/of outro geplaatsts worden. Afhankelijk van het aandeel van alle partijen, staat het logo van de Universiteit Utrecht bovenaan of niet. Indien samenwerkende partijen geen logo mogen voeren, kan de naam van de organisatie vermeld worden (in het 1e shot of apart in het vervolgshot). 

 

Lettertypen 

Huisstijl lettertypen voor video zijn de Merriweather en de Open Sans. Teksten kunnen direct in de video-shots geplaatst worden, mits dit goed leesbaar blijft. Plaats een (transparant) kleurvlak achter de tekst wanneer het niet goed leesbaar is. 

Voorbeelden van lettertypen.

Naamsvermelding personen

De plek voor naamsvermelding van een persoon met functietitel en betreffend universiteitsonderdeel, is standaard in een bij voorkeur geel tekstvlak linksonder in het videobeeld boven de ondertiteling.

Kleur

Video's van de Universiteit Utrecht zijn in kleur (historische beelden uitgezonderd). Kleurvlakken en letterkleuren hebben de kleurwaarden van het huisstijl kleurenpalet. Kleur mag dekkend, transparant of in een combinatie van beiden gebruikt worden. Kijk voor de RGB waarden van het kleurenpalet van de Universiteit Utrecht op de huisstijlpagina kleur.

Voorbeelden van toepassingen van de kleuren geel en rood

Aftiteling

Video's gemaakt in opdracht van de Universiteit Utrecht zijn altijd voorzien van een aftiteling. De aftiteling is op een zwart vlak met witte typografie.  Hiervoor is een vaste opmaak:

  • url van de Universiteit Utrecht;
  • productie: Universiteit Utrecht en naam videomaker;
  • met speciale dank aan (namen van belangrijke personen en makers vermelden);
  • architecten en interieurontwerpers (namen vermelden mits nodig);
  • jaartal van productie.

Vermelding van de Universiteit Utrecht, videomaker, (gast)spelers, architecten, interieurontwerpers, makers van beeldmateriaal en verwijzing naar een website (url) is verplicht. Lees voor de aftiteling de informatie op de webpagina auteursrecht en portretrecht en zoeken en zelf maken.

Voorbeeld van ondertiteling

Ondertiteling

Een video heeft ondertiteling wanneer de sprekers in de video niet goed verstaanbaar zijn of wanneer de video voor een internationaal publiek is. Wanneer de video Nederlandstalig is krijgt de video Engelstalige ondertiteling en vice versa. Adressen van geschikte vertaalbureaus staan op intranet of zijn op te vragen bij het Brandteam. De lettergrootte van ondertiteling is minimaal x punt en maximaal x punt. De ondertiteing is:

  • in witte typografie op een zwarte achtergrond
  • 1 regel en maximaal 2 regels
  • in een apart SRT-bestand (niet in video)
Voorbeeld van ondertiteling