Video-elementen

Intro en outro Universiteit Utrecht 

Wanneer video's zijn geproduceerd in opdracht van de Universiteit Utrecht, is de universiteit altijd de afzender. Er zijn diverse intro's en outro's (ook wel bumpers) beschikbaar in het Nederlands en in het Engels, die aan het begin en einde van iedere video voor de universiteit gebruikt kunnen worden. 

Voor een persvideo kan het belangrijk zijn dat de afzender helemaal niet of juist continue in beeld wordt vermeld. De standaard plek hiervoor is linksboven in de video. Voor de zichtbaarheid van het universiteitslogo kan een bijvoorkeur geel (transparant) kleurvlak gebruikt worden.

Voor een vlog kan als standaardintro de naam van de vlogger direct in het videobeeld geplaatst worden. Plaats het op een (transparant) kleurvlak als het niet goed leesbaar is. De vlog eindigt altijd met het universiteitslogo duidelijk zichtbaar in beeld. Hiervoor kan het standaard outro gebruikt worden.

Algemene Bumper

Onderstaande bumper maakt een transitie naar transparant beeld zodat onderliggende video zichtbaar wordt.

Nieuwe intro en outro voor video

Bright Minds, Better Future bumper

  • Gebruik het Nederlandstalige logo voor Nederlandse videoproducties. 
  • Gebruik de Engelstalige versie voor Engelstalige videoproducties.
Logo Universiteit Utrecht

Varianten UU bumper

Op de standaard bumpers zijn ook varianten mogelijk. Belangrijk is dat het logo van de universiteit altijd zichtbaar en herkenbaar in beeld is. Het intro kan bewegend zijn maar mag ook een stilstaand titelvlak zijn met het universiteitslogo.

Looking back at 2017

Voorbeeld van een variant op de standaard UU bumper met het universiteitslogo goed zichtbaar.

Master Your Future

Voorbeeld van een variant op de standaard UU bumper in het kader van de Mastercampagne.

Alumnus van het Jaar

Voorbeeld van een variant op de standaard UU bumper direct met de naamgeving van de persoon in het intro.

 

Sub-profilering

Bij gebruik van de standaard UU bumper, is de plek voor sub-profilering van een universiteitsonderdeel na het intro en voor het outro. De naam van een organisatieonderdeel wordt dan als titel vermeld in 2e apart shot en dus niet gecombineerd met het universiteitslogo. Vooraf aan de outro en de aftiteling kan dit herhaald worden, ook weer in een apart shot.

Samenwerkingsverbanden

Wanneer een video meerdere afzenders heeft dan de Universiteit Utrecht alleen, hangt het van het soort samenwerkingsverband en het doel van de video af, of de standaard UU bumper, een variant bumper of een bumper zonder UU logo  gebruikt wordt.

Als samenwerkende partners een logo mogen voeren, kunnen die in de intro en/of outro geplaatsts worden. Afhankelijk van het aandeel van alle partijen, staat het logo van de Universiteit Utrecht bovenaan of niet. Indien samenwerkende partijen geen logo mogen voeren, kan de naam van de organisatie vermeld worden (in het 1e shot of apart in het vervolgshot).

Naam-, functie- en informatieblokken voor video

Voor video is een aantal templates ontworpen voor naam en functiebeschrijving en infoblokken, de zogenaamde lower thirds.

De templates zijn te gebruiken in Adobe Premiere 2018 en 2019. Bij de download zit een uitleg hoe je deze templates installeert en gebruikt.

Video infoblokken

Lettertypen 

Huisstijl lettertypen voor video zijn de Merriweather en de Open Sans. Teksten kunnen direct in de video-shots geplaatst worden, mits dit goed leesbaar blijft. Plaats een (transparant) kleurvlak achter de tekst wanneer het niet goed leesbaar is. 

Voorbeelden van lettertypen.

Kleur

Video's van de Universiteit Utrecht zijn in kleur (historische beelden uitgezonderd). Kleurvlakken en letterkleuren hebben de kleurwaarden van het huisstijl kleurenpalet. Kijk voor de RGB waarden van het kleurenpalet van de Universiteit Utrecht op de pagina kleur.

Voorbeelden van toepassingen van de kleuren geel en rood

Aftiteling

Video's gemaakt in opdracht van de Universiteit Utrecht zijn altijd voorzien van een aftiteling. De aftiteling is op een zwart vlak met witte typografie.  Hiervoor is een vaste opmaak:

  • url van de Universiteit Utrecht;
  • productie: Universiteit Utrecht en naam videomaker;
  • met speciale dank aan (namen van belangrijke personen en makers vermelden);
  • architecten en interieurontwerpers (namen vermelden mits nodig);
  • jaartal van productie.

Vermelding van de Universiteit Utrecht, videomaker, (gast)spelers, architecten, interieurontwerpers, makers van beeldmateriaal en verwijzing naar een website (url) is verplicht. Lees voor de aftiteling de informatie op de webpagina auteursrecht en portretrecht en zoeken en zelf maken.

Voorbeeld van ondertiteling

Ondertiteling

Een video heeft ondertiteling wanneer de sprekers in de video niet goed verstaanbaar zijn of wanneer de video voor een internationaal publiek is. Wanneer de video Nederlandstalig is krijgt de video Engelstalige ondertiteling en vice versa. Adressen van geschikte vertaalbureaus staan op intranet of zijn op te vragen bij het Brandteam. De ondertiteling is:

  • in witte typografie op een zwarte achtergrond
  • 1 regel en maximaal 2 regels
  • in een apart SRT-bestand (niet in video)
Voorbeeld van ondertiteling