Portretrecht

Iedereen die op een foto of in een video wordt vastgelegd heeft automatisch portretrecht. Dit betekent dat degene die de foto of video publiceert hiervoor toestemming van de geportretteerde nodig heeft.

Portretrecht en de openbare ruimte

In het kader van de nieuwe privacywet (AVG) en het portretrecht dient een fotograaf zorgvuldig en weloverwogen keuzes te maken t.a.v. van het portretteren van mensen in de openbare ruimte. Zowel de fotograaf als de verspreider van de foto's dienen er goed op te letten dat een foto ook rechtmatig is gemaakt en verspreid. Lees ook over fotograferen en filmen op het universiteitsterrein.

Overdracht portretrecht

Met behulp van een portretrechtverklaring kan de geportretteerde het portretrecht overdragen aan de publicerende partij. Daarin kan worden vastgelegd hoe de publicerende partij het werk mag gebruiken. Bijvoorbeeld alleen voor online middelen of alle soorten middelen, en voor een bepaalde periode of voor onbepaalde tijd.

Portretrechtverklaring opvragen

De Universiteit Utrecht werkt met een standaard portretrechtverklaring. Vraag de portretrechtverklaring op bij het brandteam of download het bestand direct via de centrale intranetpagina voor fotografie of de centrale intranetpagina voor video.

Portretrecht en publicaties

Voor beeldcampagnes en corporate video's werkt de Universiteit Utrecht niet met professionele modellen, maar met personeel, studenten en alumni die verbonden zijn aan de Universiteit Utrecht. Personen tekenen hiervoor altijd een portretrechtverklaring, waarmee ze toestemming geven voor publicatie en compleet afzien van alle gebruikersrechten m.b.t. de campagnefoto's of video-opnamen. 

Voor modellen van de faculteit Diergeneeskunde en de faculteit Geneeskunde is het verplicht om vooraf toestemming te vragen aan de betreffende communicatieafdelingen. Dit i.v.m. het recht op privacy van patiënten.