Richtlijnen

Het fundament van de huisstijl: het beleid en de elementen

Het huisstijlbeleid van de Universiteit Utrecht sluit aan bij de missie en kernwaarden van de organisatie. Deze uitgangspunten zijn verankerd in beleid over de visuele identiteit en huisstijl van de UU, dat op deze pagina's wordt toegelicht.

Het huisstijlbeleid en bijbehorende documenten zijn besproken en goedgekeurd door het Managementteam Communicatie & Marketing en/of het Communicatie & Marketing beleidsoverleg (COMBO) waarin alle facultaire communicatiehoofden en managers van C&M zitting hebben.

Bij Voorbeelden kan je zien hoe de huisstijl wordt toegepast. Om correct gebruik te kunnen maken van basisbestanden bij Downloads is soms specialistische kennis over vormgeving noodzakelijk.