Merkidentiteit

Onze merkidentiteit is de basis van waaruit wij communiceren. Het beschrijft wat we als universiteit zien gebeuren in de wereld (onze visie), wat we willen betekenen in de wereld (onze missie) en hoe we onze missie willen volbrengen (onze ambitie). Maar het schetst ook wat voor een soort organisatie we zijn, hoe we ons voelen, hoe we denken en doen (onze persoonlijkheid) en waar we voor staan en waar we voor gaan (ons profiel). Tenslotte helpt ons archetype richting te geven aan onze communicatie. Het is de lens waardoor we naar onszelf kijken. Onze merkidentiteit helpt ons bij het maken van beslissingen, en helpt ons die beslissingen uit te leggen aan de wereld.

Onze visie: wat we zien gebeuren in de wereld 

We leven in een snel veranderende wereld. Mondiale vraagstukken zijn complex: ze beperken zich niet tot generaties of werelddelen en kunnen niet opgelost worden vanuit één perspectief.

Thema’s als klimaatverandering, welvaartsverdeling en gezond leven vereisen een interdisciplinaire aanpak. Wetenschappelijke inzichten zijn nodig voor het oplossen van deze vraagstukken.

Onze missie: wat we willen betekenen in de wereld

We werken aan een betere wereld. Dat doen we door complexe vraagstukken te onderzoeken over de grenzen van disciplines heen. We verbinden denkers aan doeners, zodat nieuwe inzichten toegepast worden. We geven studenten de ruimte om zich te ontwikkelen. Zo leveren we substantiële bijdragen aan de samenleving, nu en in de toekomst.

Onze ambitie: hoe we onze missie volbrengen

Bij het oplossen van de problemen in de wereld zetten we hoog in. We willen noodzakelijke transformaties richting geven. De universiteit als katalysator voor verandering: dat is de bijdrage die we willen leveren aan de samenleving.

Sustainability is our collective wake up call. The challenge is not to define our problems but to think of pathways towards sustainability. This requires new imaginative collaborative work. Utrecht University has a stunning track record in sustainability science. Now we want to see how the university can become an agent of change, bringing together the best of research across a much broader range of subjects. If we combine our scientific excellence and work together with external partners on specific research questions, we can really make the transition towards a more sustainable society a reality.

Onze persoonlijkheid: hoe we ons voelen, hoe we denken en doen

We zijn ambitieus. We willen tot de top behoren. Alleen dan kunnen we een belangrijk verschil blijven maken in de maatschappij. Eigen initiatief en ondernemerschap zijn daarbij essentieel. 

We voelen ons betrokken. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door samenwerking maken we vernieuwing en impact mogelijk.

We denken onafhankelijk, we handelen integer. We zoeken ongebaande paden over de grenzen van disciplines heen. We geven talent de ruimte om te experimenteren.

Nieuwe inzichten en perspectieven inspireren ons. We zijn nieuwsgierig, optimistisch en vindingrijk. 

Ons profiel: waar we voor staan en waar we voor gaan

De Universiteit Utrecht is een brede, internationale onderzoeksuniversiteit van hoge kwaliteit. We hebben een sterke band met de stad Utrecht en onze wortels reiken tot diep in het verleden. 

Ons interdisciplinaire onderzoek richt zich op vier thema’s: life sciences, pathways to sustainability, dynamics of youth en institutions for open societies. We investeren in vernieuwende onderwijsconcepten. Mede daardoor is het studiesucces van onze studenten hoog. Ons onderwijs en onderzoek zijn sterk met elkaar verbonden. We werken met elkaar samen in hechte communities. Diversiteit vinden we belangrijk.

Dit alles biedt ons een solide basis om wereldwijd samen te werken aan de maatschappelijke vraagstukken van de toekomst. 

Ons archetype: De Ontdekkers

Het onbekende trekt ons. We zijn oorspronkelijke, onafhankelijke denkers, hongerig naar nieuwe ervaringen, ideeën en perspectieven. We zien mogelijkheden en blijven zoeken naar meer. 

We kijken niet alleen naar de horizon, we bewegen er ook naar toe. We vormen allianties, want we geloven dat we dan verder komen.

Vroeger wilde ik ontdekkingsreiziger worden. Nu ben ik het, alleen op een heel klein oppervlak.
prof. Anna Akhmanova