Living Lab

Je bent van harte uitgenodigd voor het Living Lab Symposium op donderdag 13 juni van 12:00 – 17:00 uur (Van Lier en Egginkzaal, Bestuursgebouw, Heidelberglaan 8). Voor een lunch en borrel wordt gezorgd. Meld je aan met een mail aan livinglab.greenoffice@uu.nl – vermeld hierin je naam en studie / werkafdeling.

Green Office Presenteert: Living Lab
Een korte video waarin de werkingen van het Living Lab worden uitgelegd
Ga naar beneden om een visualisatie van het Living Lab project te zien!

Welkom bij het Living Lab project van de Green Office Utrecht (GOU)! Dit project houdt zich bezig met de rol die de GOU speelt in het verrichten van onderzoek op het gebied van duurzaamheid binnen de Universiteit Utrecht. 

Het doel van het Lab is om contacten te leggen tussen problemen op het gebied van duurzaamheid van de UU en studenten die de mogelijkheden op het gebied van het thema duurzaamheid binnen hun studie willen verkennen. De GOU verzamelt onderwerpen op het gebied van duurzaamheid van verschillende universitaire onderdelen (Facility management, vastgoed, campus en IT), zet deze onderwerpen op een lijst en verspreidt deze lijst onder docenten van onderzoekscursussen. In deze cursussen wordt het onderzoek uitgevoerd door studenten, die hun resultaten delen met de GOU. Vervolgens houdt de GOU toezicht op de daadwerkelijke implementatie van de resultaten.

Studenten doen hun onderzoek als het ware als consultancy in opdracht van de UU. De rol van de GOU bestaat dus uit het mogelijk maken en faciliteren van dit contact. Aan het eind van het jaar organiseert de GOU het Living Lab symposium. Tijdens dit symposium pitchen de studenten hun onderzoek, reageert de voorzitter van het College van Bestuur hierop en wordt er een prijs uitgereikt aan het beste idee.

Maar belangrijker nog is dat studenten door middel van het Living Lab de UU helpen steeds duurzamer te worden!