Circularity

Het doel van circulariteit is om verspilling tegen te gaan. In een circulaire economie worden middelen zo lang mogelijk in gebruik gehouden, en vervolgens,hergebruikt tot nieuwe producten en materialen van dezelfde kwaliteit en aard. De circulaire economie is ontworpen om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. In tegenstelling tot het huidige lineaire systeem, dat grondstoffen omzet in producten die aan het einde van hun leven worden vernietigd.

Thrift Shop

Twee keer per jaar organiseert de Green Office daarom een Thrift Shop op campus. Ga je verhuizen, maar krijg je die spiegel of die lamp niet meer mee? Of mist je nieuwe kamer nog wat gezellige spulletjes om er écht wat van te maken? We verzamelen spullen in goede staat en geven ze een tweede (derde, vierde, ...) thuis. Tegelijkertijd verminderen we daarmee afval op de universiteit.Reduse, reuse and recycle! 

GOU Thrift Shop
Thrift shop store is organised twice a year: In January/February and in September