Zero Waste Campagne

No time to waste 

Op weg naar zero waste in 2030 
Bij de Universiteit Utrecht gooien we jaarlijks bijna twee miljoen kilo afval weg. Ter vergelijking: dit staat gelijk aan 30 Olympische zwembaden gevuld met afval. De Universiteit Utrecht wil in 2030 zero waste zijn. Dit betekent dat we in 2030 geen afval meer verbranden of storten. Het bereiken van zero waste is essentieel voor het verminderen van onze uitstoot en het toewerken naar een duurzamere universiteit.

Wat doet de universiteit?

No Time to Waste

De zero waste campagne van Green Office  

The Green Office is het duurzaamheidsplatform van de Universiteit Utrecht. Met onze campagne 'No Time to Waste' willen we studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht betrekken bij de stappen die de Universiteit Utrecht zet op weg naar een zero waste bedrijfsvoering. 

Gedurende deze campagne zal er aandacht worden geschonken aan het thema zero waste door middel van verschillende activiteiten en informatie op onze socials.