Ongerief

Onderstaand is weergegeven hoe er gehandeld dient te worden, indien er ongerief bij dieren wordt geconstateerd. Onderhavige procedure wordt gebruikt voor zowel dieren met verwacht en onverwacht ongerief (bijv. t.g.v. ziekte of studiegerelateerde symptomen) als dode dieren.

Onverwacht klinische verschijnselen en onverwacht ongerief, vastlegging en opvolging