Contact

Festival Europa wordt georganiseerd vanuit de Universiteit Utrecht in samenwerking met de Bibliotheek Utrecht.

Communicatie: Irina Mak: i.s.mak@uu.nl , 06 41 622 243 
Festivaladres: festivaleuropa@uu.nl 

Dave van Toor (teamleider Festival Europa)

Dave van Toor

Dave reist al jaren dagelijks over de binnengrenzen van de Europese Unie. Zonder de Europese samenwerking zou dat onmogelijk zijn geweest. Natuurlijk is niet alles voor grensarbeiders goed geregeld, maar de open grenzen bieden zoveel mogelijkheden. Voor mij is Europa hier en nu. Met het festival komt de Unie hopelijk voor iedereen dichterbij en gaan meer EU-burgers gebruikmaken van hun stemrecht om richting te geven aan de Europese politiek. Dave is universitair docent en onderzoeker straf(proces)recht en voor Festival Europa persoonlijk gemotiveerd om het onderwerp “Europa” te laten leven. Contact: d.a.g.vantoor@uu.nl

Pauline Phoa (één van de bedenkers van Festival Europa)

Pauline Phoa

Pauline is onderzoeker en docent Europees recht en naast haar academische werk is ze ook illustrator. Haar dissertatie ‘EU Law as a Creative Process’ heeft meerdere prijzen gewonnen. Momenteel doet ze onderzoek naar hoe het landbouwbeleid in Europa en de voedselproductie duurzamer én eerlijker kan. Ze onderzoekt ook de macht van grote technologische platformen en de maatschappelijke uitdagingen die daardoor ontstaan. De Europese Unie is volop bezig met het reguleren daarvan. Over beide onderwerpen praat ze graag met journalisten. Net als festivalcollega Hanneke van Eijken, brengt Pauline maatschappelijke kwesties graag onder de aandacht, via wetenschap en kunst. Zo was ze betrokken bij een metershoge muurschildering in Utrecht over de Grondwet. Contact: p.s.phoa@uu.nl

Hanneke van Eijken (één van de bedenkers van Festival Europa)

Hanneke van Eijken

Hanneke is hoogleraar Rechtsstaat en democratie en docent Europees recht. Ze is naast haar werk als rechtswetenschapper ook een meermaals bekroond dichter. Haar gedichten zijn ook te vinden in de stad Utrecht, zoals op een muur in de Walsteeg. Hanneke vindt het belangrijk om wetenschap en een breed publiek met elkaar te verbinden. Hanneke doet onderzoek naar het verbeteren van de relatie tussen burger en overheid in de Europese en nationale rechtsorde. Wat betekent het om burger te zijn? Hoe kun je invloed uitoefenen op de macht? Kan iedereen meekomen in veranderingen, zoals de groene transitie? Gaat het rechtvaardig? Hoe verbeteren we dat? Met de Europese verkiezingen in aantocht zet ze dit onderwerp graag op de kaart voor een breed publiek. Hanneke is gespecialiseerd in Europees burgerschap, migratie en grondrechten. Contact: h.vaneijken@uu.nl

In 2019 is het festival voor het eerst gehouden.
In het team van 2024 zitten ook Kathelijn Korver, Rebecca van Musscher, Anouk Hak en Irina Mak.

Vormgeving en huisstijl: Studio Vuurtoren 

Beeldmerk Festival Europa