Geschiedenis van de sociëteit

Een Middeleeuws claustraal huis, hartje Utrecht. Ooit was de Faculty Club het thuis van de kanunniken van de Domkerk, eeuwenlang het centrum van de macht in Nederland boven de grote rivieren. Een historische locatie. Vandaag de dag is de Faculty Club een van de meest verrassende plekken van de stad. Gelegen aan de achterzijde van het Academiegebouw met een schitterende tuin, waar je enkel de klokken van de Dom hoort luiden. Hier studeren studenten af, vinden promoties en oraties plaats en kun je genieten van sprankelende gastronomie. Het is een huis voor ontmoeting, debat, lezing en conferentie. Geen betere plek voor een academische Sociëteit.

Over het pand

Faculty Club Achter de Dom 7
Achter de Dom 7

De geschiedenis van het pand voert terug naar de Middeleeuwen. Een kanunnik van de Dom bouwde op grond van het kapittel een groot, stenen huis, een claustraal huis genoemd. Het bestond uit een toren en een zijvleugel.

1600: De bouw

In 1600 werd de woontoren gebouwd, met ingang Achter de Dom. De zijvleugel is van zo'n vijftig jaar later. De laatste bewoner verkocht het pand in 1810 aan het Rijk, dat het in 1813 per keizerlijk decreet overdroeg aan de stad Utrecht. De stad vestigde er het hoofdbureau van politie.

1867: Universiteit Utrecht

In 1867 nam de Universiteit Utrecht het pand in gebruik. Die liet het inrichten als Academiegebouw. De voormalige cipierswoning naast de toren werd de pedelswoning. In 1892 werden het voormalig Kapittelhuis van de Dom, en het voormalig claustraal huis, opgenomen in het toen voltooide Academiegebouw zoals wij dat nu kennen. De pedelswoning werd gesloopt. 

1998: Faculty Club

In 1998 kreeg het huis zijn huidige functie. Na een lange en gevarieerde 'carrière' als woonhuis, gevangenenplaats, politiebureau, curatorenkamer en collegezalencomplex, werd het gebouw omgedoopt tot de 'huiskamer van de Universiteit Utrecht', oftewel Faculty Club.

Meer over de geschiedenis van het pand Achter de Dom 7 kunt u vinden in het boekje "Achter de Dom 7", deel 7 uit de Utrechtse Monumentenreeks. Dit boekje is verkrijgbaar in de Faculty Club voor 5 euro.

Faculty Club