In gesprek met

Met meer dan 3.800 leden is de Faculty Club een vereniging voor ontmoeting, inspiratie & ontspanning. In het lustrumjaar gaan we in gesprek met een aantal leden en (voormalig) bestuursleden over hun ervaringen met en herinneringen over de club.

Lustrumboek 25 jaar Faculty Club

De rijke geschiedenis van het pand, de ervaringen van onze leden en de plannen voor de toekomst. Bijzondere verhalen die het verdienen om gebundeld te worden. In november presenteren wij dan ook ons lustrumboek. Hier lees je meer over de geschiedenis, komen (voormalige) bestuursleden aan het woord, kijken leden terug op hun favoriete activiteiten en droomt de Rector Magnificus over een uitbreiding op het Utrecht Science Park.

Houd onze website en de nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie over het lustrumboek.

Lustrumbeeld 25 jaar Faculty Club