Zelfbeeld meisjes

Is het zelfbeeld van meisjes de afgelopen 50 jaren veranderd?

Zelfbeeld meisjes

Het zelfbeeld van meisjes is drastisch veranderd. Niet in de laatste plaats door de emancipatie van de vrouw. Tot de jaren 60 van de vorige eeuw werd de levensloop van vrouwen en mannen grotendeels bepaald door vaste genderpatronen: de man was kostwinner, de vrouw verzorgster. In de jaren 60 en 70 is er gestreden voor gelijke rechten op het gebied van wetgeving, scholing en carrière. Met succes: tegenwoordig studeren er meer meisjes dan jongens aan de universiteiten, en presteren zij beter. Meisjes van nu moeten mooi, slim en autonoom zijn. We spreken over keuzebiografie in plaats van dat het lichaam waarin je geboren wordt, ook je bestemming weerspiegelt. De keuzevrijheid voor meisjes is in de afgelopen 50 jaar dus sterk toegenomen, maar de onzekerheid over het uiterlijk is waarschijnlijk groter dan voorheen. Dit komt door het  bombardement aan ideaalbeelden en de opkomst van cosmetische chirurgie.

Liesbeth Woertman, hoogleraar Kwaliteit van het Psychologieonderwijs